Akdeniz Üniversitesi

**Bölüm Duyuruları**

******Bölüm Başkanlığı Duyurusu******

********************************
Öğrencilerimizin Dikkatine!
Bölümümüz Örgün Öğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin seçmeli derslerini 09.09.2014 Salı günü itibariyle seçebilecekleri bildirilmiştir. Detaylı bilgi için öğrenci işleri web sayfasına başvurulabilir.
*********************************

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Ahmet AKSOY
2.      Doğum Tarihi: 18 Nisan 1966
3.      Unvanı: Prof. Dr.
4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Biyoloji-Botanik

Ege  Üniversitesi

1990

Y. Lisans

 Biyoloji-Botanik

Ege Üniversitesi

1992

Doktora

 Çevre Bilimleri – Bitki Ekoloji

Bradford Üniversitesi, İngiltere

1996

 

Ofis

Z08, Fen Fakültesi

Telefon

+90 242-3102247

Fax

+90 242 2278911

E-mail

aksoy@akdeniz.edu.tr

Adres

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 0758-Antalya

Araştırma Alanları: Bitki ekolojisi, Kirlenme ekolojisi, Bitki sistematiği, Koruma biyolojisi, etnobotanik ve tıbbi bitkiler

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1996- 2002
Doçentlik Tarihi                : 2002-2007                         
Profesörlük Tarihi           
:  2007

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1- Demirezen, D.,  “Rumex scutatus L. Tohumlarının Çimlenme Ekofizyolojisi”, Erciyes Üniversitesi, 1999.
2. İnan, S., “Yılanlı Dağı (Kayseri) ve Çevresinin Florası”, Erciyes Üniversitesi, 2000.
3. Duman, F., “Sarımsaklı-Karasu’da Yetişen Phragmites australis ve Thypha angustifolia Bitkilerinde ve Bunları Çevreleyen Sedimentlerde Ağır Metal Tayini”, Erciyes Üniversitesi, 2001.
4. Çelik, Ö., “Kayseri ve Çevresinde Halk Tarafından Kullanılan Bitkilerin Yöresel Adları ve Kullanım Amaçları”. Erciyes  Üniversitesi, 2002.
5. Coşkun, Ş. “Fraxinus excelsior (Dişbudak) Bitkisinin Ağır Metal Kirliliğinde Biyolojik İndikatör Olarak kullanılması” Erciyes  Üniversitesi, 2003.
6. Yıldırım, A. “Bahçebaşı, Beylik, Çatalözü, Çağlar, Gürün Köyleri ve Çevresinin  (Nusaybin-Mardin) Florası” Erciyes  Üniversitesi, 2003
7. Halıcı, M.G. “Erciyes Dağı’nın Liken Florası Üzerine Sistematik Araştırmalar” Erciyes Üniversitesi, 2004.
8. Gümüştaş A. “Erciyes Nakılı (Sılene Argaea Fısch. ve C.A. Mey.)'nın Anatomik, Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri.” Erciyes  Üniversitesi, 2005.
9. Leblebici  Z. “Kayseri ve Çevresinde Bulunan Bazı Balların Ağır Metal İçerikleri” Erciyes  Üniversitesi, 2006.
10. Türkmen Y. “Kayseri Şehir Florası” Erciyes  Üniversitesi, 2006
11. Kocakaya M. “Kızıldağı Liken Florası (Konya- Derebucak, Çamlık Kasabası)”, 2008.
12. Ok D.. “Türkiye Helichrysum Mill (Asteraceae) Taksonlarının Polen Morfolojileri 2009.
13. Bozok F. Hodul Dağı (Kayseri-Nevşehir)’nın Florası. 2011.
14. Atasagun B. Centaurea amaena Boiss. & Ballansae.`nın Autekolojisi ve Koruma Biyolojisi. 2012
15. Güllü İ. B.  Elmalı Dağı (Kayseri) ve Çevresinin Florası, 2013.

6.2.  Doktora Tezleri

1-Demirezen, D., “Sultan Sazlığı ve Çevresindeki Sucul Ekosistemlerde Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi”. Gazi Üniversitesi, 2003.
2. Halıcı, M.G. “Aladağlar Milli Parkı (Kayseri, Adana, Niğde) Liken Florası”. Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. 2008.
3. Albayrak, S. “Türkiye Helichrysum Mill. (Asteraceae) taksonlarının biyoaktiviteleri” Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. (2008).;
4. Leblebici Z. Türkiye’de Yayılış Gösteren Lemnaceae (Sumercimeğigiller) Üyelerinde Bazı Ağır Metallerin Alınımı Üzerine Nitrat Sülfat ve Fosfat’ın Etkisi, 2010
5. Paksoy M.Y. Türkiye Inula L. (Asteraceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu” 2011.
6. Kocakaya M. Gevne Vadisinin (Hadim-Taşkent, Konya) Liken Florası. 2012.
7. Koç, M  Türkiye Minuartia Cinsinin (Caryophyllaceae) Minuartia Seksiyonu Türlerinin Taksonomik  Revizyonu” .2012.
8. Ceylan D. Farelerde Deneysel Olarak Oluşturulan Kanser Üzerine Gilaburu (Viburnum opulus) Meyve Suyunun Etkileri (Devam ediyor).
9. Atasagun B. (Ders aşamasında)

7.  Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Aksoy, A. ve M. Öztürk, “Phoenix dactylifera L. as a Biomonitor of Heavy Metal Pollution in Turkey”, Journal of Trace and Microprobe Techniques, 14, 605-614 (1996).
 2. Aksoy, A. ve M. Öztürk, “Nerium oleander L. as a Biomonitor of Lead and Other Heavy Metal Pollution in Mediterranean Environments”, The Science of the Total Environment, 205, 145-150 (1997).
 3. Aksoy, A., J. M. Dixon ve W. H. G. Hale, “Biological Flora of British Isles: Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus.”, Journal of Ecology, 86, 171-186 (1998).
 4. Aksoy, A., W. H. G. Hale ve J. M. Dixon, “Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. as a Biomonitor of Heavy Metal Pollution”, The Science of the Total Environment, 226, 177-186 (1999).
 5. Aytaç, Z. ve A. Aksoy, “A New Species of Bornmuellera Hasskn. (Brassicaceae) from South Anatolia, Turkey”, Botanical Journal of the Linnean Society, 184, 485-490 (2000).
 6. Demirezen D. and Aksoy, A., “Acumulation of Metal in Typha angustifolia (L.) and Potomageton pectinatus (L.) living in Sultan Marsh (Kayseri, Turkey) Chemosphere 56:685-696 (2004).
 7. Aksoy, A. Demirezen D. and Duman F “Bioaccumulation, Detection and Analyses of Heavy Metal Pollution in Sultan Marsh and Its Environment” Journal of Water, Air and Soil Pollution, 154:241-251 (2005)
 8. Aksoy, A., Duman F. and Sezen G.” Heavy metal accumulation and distribution in narrowed-leaved cattail (Typha angustifolia) and common reed (Phragmites australis)” Journal of Freshwater Ecology, 20 (4) 783-785 (2005)
 9. Halıcı M.G., Orange A. and Aksoy A. “Weddellmyces turcicus, a new species on a grey Acarospora from Turkey”, Mycotaxon 94:249-252, 2005
 10. Aksoy, A. and Demirezen,  D. “Fraxinus excelsior as a biomonitor of heavymetal pollutionPolish Journal of Environmental Studies.  15 (1):27-33 (2006)
 11. Demirezen, D. and  Aksoy A. “Common hydrophytes as bioindicatörs of iron and manganese pollutions” Ecological Indicators  6:388-393 (2006).
 12. Halıcı M.G., Kocakaya M., and Aksoy A. “Additional and interesting lichenized and lichenicolous fungi from Turkey”. Mycotaxon 96:13-19 (2006).
 13. Demirezen, D, and Aksoy, A. Heavy metal levels in vegetables in Turkey are within safe limits for Cu, Zn, Ni and exceeded for Cd and Pb”. Journal of Food Quality 29:252-265 (2006).
 14. Sağdıç, O, Aksoy, A. and Özkan G. “Evalution of the antibacterial and antioxidant potentials of the Cranbery (Gilaburu, Vivurnum opulus L.) fruit extract. Acta Alimentaria 35(4):487-492 (2006).
 15. Yılmaz R., Akçalı S., Yarcı C., Aksoy A. and Öztürk M. Use of Aesculus hippocastanum L. as a biomonitor of heavy metal pollution. Pak. J. Bot. 38(5) 1519-1527 (2006).
 16. Hamzaoğlu E and Aksoy A. “A phytosociological study on the halophytic communities of Sultansazlığı (Inner Anatolia-Turkey). Ekoloji 15(60)8-15.
 17. Demirezen D., Aksoy A and Uruç K. “Effect of pollution density on growth, biomass and nickel accumulation capacity of Lemma gibba (Lemnaceae). Chemosphere 66:553-557 (2007)
 18. Duman, F., Aksoy, A., and Demirezen, D., “Seasonal Variability of Heavy Metals in Surface Sediment of Lake Sapanca, Turkey”. Environ. Monit. Assess, 133, 277-283 (2007).
 19. Cansaran D., Atakol O., Halıcı MG. And Aksoy A. HPLC “Analysis of Usnic Acid in Some Ramalina species from Anatolia and Investigation of their Antimicrobial Activities”. Pharmaceutical Biology 45:1-5.(2007)
 20. Halıcı M.G., Kocourkova J.Diederich P., Aksoy A. Endococcus variabilis, a new species on Staurothele areolata, Mycotaxon 100: 337-342. (2007).
 21. Halıcı M.G., Hawksworth D.L., Aksoy A. New and interesting lichenicolous fungi records from Turkey, Nova Hedwigia 85: 393-401. . (2007).
 22. Halıcı M.G., Hawksworth D.L., Aksoy, A. Contributions to lichenized and lichenicolous fungal biota of Turkey. Mycotaxon 102: 403-414, (2007).
 23. Sagdic, O., Aksoy, A., Ozkan,G., Ekici, L., Albayrak, S. Biological activities of the extracts of two endemic Sideritis species in Turkey, Innovative Food Science and Emerging Technologies 9: 80–84. (2008).
 24. Leblebici, Z. and Aksoy, A.,  Determination of Heavy Metals in Honey Samples from Central Anatolia by Using Plasma Optical Emission Spectrofotometry (ICP-OES), Turkey, Polish Journal of Environmental Studies,  17(4): 101-107. (2008)
 25. Aksoy, A., Chicory (Cichorium inthybus L.): Possible biomonitor of metal pollution, Pak. J.Bot., 40 (2): 791-797, 20008.
 26. Albayrak, S.,Sagdic, O., Aksoy, A., Hamzaoglu, E., Antimicrobial and Antioxidant Activities of Helichrysum Species from the Mediterranean Region of Turkey, Asian Journal of Chemistry, 20(4) 3143-3152.   2008.
 27. Albayrak, S., Aksoy, A., Hamzaoğlu, E., Determination of Antimicrobial and Antioxidant Activities of Turkish Endemic Salvia halophila Hedge, Turkish Journal of Biology, 32, 265-270, 2008
 28. Albayrak, Aksoy, A., Hamzaoglu, E.,Ekici,L. Budak, Ü. Antimicrobial and Antioxidant Activities of  Senecio  Species Growing in Black Sea Region of Turkey, Acta Bot. Gallica , 155(3) 447-456. 2008.
 29. Yıldız, A,  Aksoy A., Tuğ N.G., İşlek C. and Demirezen D. Biomonitoring of heavy metals by Pseudevernia   furfuracea (L.) Zopf. In Ankara (Turkey). J.Atmos. Chem.60:71-81, 2008.
 30. Aksoy A., Hamzaoğlu E. and Kılıç S. A new species of Silene L. (Caryophyllaceae) from Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society. 158:730-733, 2008.
 31.  Halıcı M.G., Kocakaya M. and Aksoy A. Lichenostigma anatolicum sp. nov. (Ascomycota, Lichenotheliaceae) on a brown Acarospora from central Turkey. Mycotaxon 1008:67-72, 2009.
 32. Sağdıç O., Ozkan G., Aksoy A and Yetim H., Bioactivities of essential oil and extract of Thymus argues, Turkish endemic wild thyme. J Sci Food Agric. 89:791-795, 2009.
 33. Hamzaoğlu E. and Aksoy A. Phytosociological Studies on the Halophytic Communities of Central  Anatolia. Ekoloji 18(71) 1-14, 2009.
 34. Kocakaya, M., Hacılı M G. and Aksoy A. Lichens and Lichenicolous Fungi of Kızıldağı (Derebucak,Konya). Turkish J. of. Bot., 33:105-112, 2009.
 35. Duman F., Leblebici Z. and Aksoy A. Bioacumilation of Nikel, Copper and Cadmium by Spirodela polyrhiza and Lemna gibba. Journal of Freshwater Ecology. 24-177-178, 2009.
 36.  Eroglu H.E. Aksoy A., Hamzaoğlu E., Budak Ü, and Albayrak S. Cytogenetic effects of nine Helichrysum taxa  in human lymphocytes culture. Chytotecnology 59:65-72., 2009
 37. Halıcı, M.G., Aksoy, A. Lichenized and lichenicolous fungi of Aladağlar National Park (Niğde, Kayseri, Adana) in Turkey. Turkish Journal of Botany 33: 169-189. 2009.
 38. Duman, F., Leblebici, Z. and Aksoy, A., Growth and bioaccumulation characteristics of watercress (Nasturtium officinale R. BR.) exposed to cadmium, cobalt and chromium, Chemıcal Speciation and Bioavaılabılity, 21(4) 257-265. 2009.
 39.  Budak U, Hamzaoglu E, Aksoy A. New Records of Senecio L. (Asteraceae) for the Flora of Turkey. Turkish Journal of Botany, 33: 231-233.  2009.
 40. Aksoy, A., Hamzaoğlu, E., Budak, Ü. Silene ozyurtii (Caryophyllaceae), a new species from Southwest Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 46: 431-434. 2009
 41.  Hamzaoğlu, E., Budak, Ü. and Aksoy, A.,. A new taxon of Senecio (Asteraceae) from Turkey: Senecio inops Boiss. & Balansa subsp. karamanicus Hamzaoğlu & Budak, Turkish Journal of Botany 33: 285-289. 2009.
 42. Eroğlu E.H., Hamzaoğlu E., Aksoy A., Budak Ü and Albayrak S. Genotoxic Potential of Senecio trapezuntinus in  Cultured Human Lymphocytes. Caryologia 62(4): 303-308, 2009.
 43. Arslan, H., Güleryüz, G., Leblebici, Z., Kırmızı, S. and Aksoy, A., Verbascum bombyciferum Boiss. (Scrophulariaceae) as possible bio-indicator for the assessment of heavy metals in the environment of Bursa,  Turkey, Environmental Monitoring and Assessment, 163, 105-113, 2010.
 44. Albayrak,S., Aksoy, A., Sağdıç, O. and Hamzaoğlu, E.. Compositions, antioxidant and antimicrobial activities of Helichrysum (Asteraceae) species collected from Turkey. Food Chemistry 119: 114-122. 2010. 
 45. S.Albayrak , A. Aksoy, O.Sağdıç, Ü. Budak, Phenolic compounds, antioxidant and antimicrobial properties of Helichrysum species collected from Eastern Anatolia, Turkey, Turkish Journal of Biology 34:463-473, 2010. 
 46. Aksoy A. and Gemici Y.,. Studies on forest vegetation of Mahmut Mountain of İzmir in Turkey. J. Environ. Biol. 31:101-108. 2010
 47. Hamzaoğlu E., Aksoy A., Martin E., Pınar N.M.  and Çölgeçen H.. A new record for flora of Turkey: Scorzonera ketzkvelii Grossh. (Asteraceae). Turkish Journal of Botany 34(1) 57-61, 2010.
 48. Hamzaoğlu, E., Aksoy, A. and Budak, Ü. A new species of Silene (Caryophyllaceae) from Turkey. Turkish Journal of Botany 34(1) 47-50, 2010.
 49. Eroğlu H. E.,Hamzaoğlu E., Aksoy A., Budak Ü., Albayrak S.  Cytogenetic effect of Helichrysum arenarium in human lymphocytes cultures. Turkish Journal of Biology 34(3):253-259, 2010.
 50. Eroğlu E.H., Hamzaoğlu E., Aksoy A., Budak Ü and Özkul Y. In Vitro Genotoxic Effects of Four Helichrysum   Species in Human Lymphocytes Cultures. Biological Research 43 (2):177-183, 2010.
 51. Albayrak, S. and Aksoy A. In vitro antioxidant and antimicrobial properties of Paronnychia mughlaei Chadudhri . Acta Bot. Gallica 157(3):411-418, 2010.
 52. Eroğlu E.H., Hamzaoğlu E., Aksoy A. and Budak Ü . The Genetoxic and Antimitotic Properties of Helichrysum plicatum Herbal Teas Widely Consumed in Turkey. Caryologia 63(4):376-381, 2010.
 53. Duman F., Aksoy A., Öztürk F. And Ceylan A. Exogenous Salicylate Application Affects the Lead and Copper Accumulation Characteristics of Lemna gibba L. Z. Naturforsch. 65:675-680, 2010.
 54. Leblebici Z., Aksoy A., Duman, F. 2010. Influence of nutrient addition on growth and accumulation of cadmium and copper in Lemna gibba, Chemical Speciation and Bioavailability, 22 (3): 157-164.
 55.  Leblebici Z., Aksoy A.Growth and Lead Accumulation Capacity of Lemna minor and Spirodela polyrhiza (Lemnaceae): Interactions with Nutrient Enrichment. Water Air And Soil Pollution, 214(1-4): 175-184,  2011.
 56. Leblebici Z., Aksoy A. and  Duman F. Influence of salinity on the growth and heavy metal accumulation capacity of Spirodela polyrrhiza(Lemnaceae) Turkish Journal of Biology, 35(2):215-220, 2011.
 57. Duman F., Aksoy A., Aydın Z. and Temizgül R. Effects of Exogenous Glycinebetaine and Trehalose on Cadmium Accumulation and Biological Responses of an Aquatic Plant (Lemna gibba L.). Water Air Soil Pollution, 217:545-556 (2011)
 58. Makbul S., Hamzaoğlu E. and Aksoy A. Linaria turcica (Scrophulariaceae) a new species from Turkey. Ann. Bot. Fennici, 48:177-181 (2011)
 59. Yüzbaşoğlu E., Halıcı M G., Karabacak M. and Aksoy A. RAPD and ISSR markers indicate high genetic variation within Lobathallia radiosa in Turkey. Mycol Progress 10:219-228 (2011)
 60. Koç M., Aksoy A. and Hamzaoğlu E., A new species of Minuartia (Caryophyllaceae) from northwestern Anatolia,Turkey. Turk. J. Bot., 35: 337-341, (2011),
 61. Hamzaoğlu E., Budak ü and Aksoy A. A new genus, Turanecio, of the Asteraceae (tribe Senecioneae). Turk. J. Bot., 35: 479-508, (2011).
 62. Yıldız A., Aksoy A., Akbulut G.,  Demirezen D., İşler C., Altuner E. M. And Duman F. Correlation Between Chlorophyll Degradation and the Amount of Heavy Metals Found in Pseudevernia furfuracea in Kayseri (Turkey). Ekoloji 20(78):82-88. (2011)
 63. Duran, A., Doğan B., Hamzaoğlu E. and Aksoy A. Scorzonera coriacea A. Duran & Aksoy (Asteraceae Cichorieae), a new species from South Anatolia, Turkey. Candollea 66:354-359 2011
 64. Duman F; Koca F. and Aksoy A. .Single and combined effects of exposure concentration and duration on chromium phytoaccumulation. Current Opnion in Biotecnology, 22 (1) 145, 2011.
 65. Aksoy, A., Osma, E.; Leblebici, Z. Spreading Pellitory (Parietaria Judaica L.): A Possible Biomonitor of Heavy Metal Pollution, Pakistan Journal of Botany, 44 (1): 123-127,  2012 .
 66. Osma E., Serin M., Leblebici Z. and Aksoy A. Heavy Metal Accumulation in Some Vegetables and Soil in Istanbul. Ekoloji, 21(82):1-8, 2012.
 67. Ozturk, M; Altay, V, Gucel, S., Aksoy, A. Aegean Grasslands As Endangered Ecosystems In Turkey. Pakistan Journal of Botany, 44 (2): 7-18,  2012 .
 68. Albayrak, S., Aksoy, A., Sagdic, O., Albayrak, S., Antioxidant and antimicrobial activities of different extracts of some medicinal herbs consumed as tea and spices in Turkey, Journal of Food Biochemistry  doi:10.1111/j.1745-4514.2011.00568.x 2012.
 69. Albayrak, S. and A. Aksoy,. Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Activities of Two Endemic Anthemis Species in Turkey, Journal of Food Biochemistry. doi:10.1111/j.1745-4514.2012.00654.x. 2012.
 70. Albayrak, S. and A. Aksoy, 2012. Essential oil composition and in vitro antioxidant and antimicrobial activities of Thymus cappadocicus Boiss., Journal of Food Processing and Preservation. doi:10.1111/j.1745-4549.2012.00694.x
 71. Severoğlu Z., Sümer S., Yalçın B., Leblebici Z. and Aksoy A. Trace metal levels in edible wild fungi. Int. J. Environ.  Sci. Technol. (2013) 10:295–304 DOI 10.1007/s13762-012-0139-2
 72. S. Albayrak, A. Aksoy, S. Albayrak, O. Sagdic, In Vitro Antioxidant and Antimicrobial activity of some Lamiaceae species. Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science. Accepted.
 73. Albayrak, S. and A. Aksoy, Biological activities of Wiedemannia multifida (Linnaeus) Bentham and Wiedemannnia orientalis Fisch. & Mey. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. Accepted.
 74. B. Atasagun, A. Aksoy, E. Martin,  O. Uzun, 2013. Morphological, anatomical, palynological, karyological and autecological characters of Centaurea amaena Boiss. & Balansa [Sect. Phalolepis (Centaurea/Asteraceae)] Plant Syst Evol  299:1761–1767. DOI 10.1007/s00606-013-0831-9
 75. Osma E., Serin M., Leblebici Z. and Aksoy A. Assesment of heavy metal accumulations (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) in vegetables and soil. Pol. J. Environ. 22(5) 1449-1455 (2013)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Aksoy, A., W. H. G. Hale ve J. M. Dixon, “Towards a Simplified Taxonomy of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae)”, Watsonia, 22, 243-250 (1999).

2. Aytaç, Z. ve A. Aksoy, “A New Sideritis Species (Labiatae) from Turkey”, Flora Mediterranea, 10, 181-184 (2000).

3. Aksoy, A., A. Çelik, M. Öztürk ve M. Tülü, “Roadside Plants as Possible Indicators of Heavy Metal Pollution in Turkey,” Chemia I Inzynieria Ekologiczna, 11, 1152-1155 (2000).

4. Aksoy et all, “An overview of plant diversity, land use and degradation in the Mediterranean region of Turkey”, Environmental Management and Health, 13(5) 442-449 (2002).

5. Halıcı M.G., John V. and Aksoy, A. “Lichens of Erciyes Mountain (Kayseri, Turkey). Flora Mediterranea 15:5-18  (2005).

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1. Aksoy, A., W. H. G. Hale ve J. M. Dixon, “Variation in Leaf and Capsule Morphology in Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. (Brassicaceae)”, IV. Plant Life in Southwest Asia Symposium, İzmir, Vol. I, 110-121, Ege  University Press, 1995.

2. Al-Rajhi, M.A., M.R.D. Seaward, A.S Al-Amer ve A. Aksoy, “The Distribution of Metal Level on Particle Size. A Study Based on Deposited Dust in Riyadh, Saudi Arabia”, IV. Plant Life in Southwest Asia Symposium, İzmir, Vol. II, 1063-1079, Ege University Press, 1995.

3.Öztürk, M., H Özçelik, A. Aksoy ve E. Akçiçek, “Gardens in Turkish Culture and Botanical Gardens in Anatolia”, Proceeding of the Third Conference of International Association of Botanical Gardens Asian Division, Urumqi, 33-39, Urumqi, 1997.

4.Öztürk, M., E. Yücel, C Yarcı, A. Çelik ve A. Aksoy, “Plant Diversity in the Turkish Black Sea  Region and Strategies for its Conservation”, Proceeding of the NATO Advanced Research Workshop on Conservation of the Biological Diversity as a Prerequisite for Sustainable Development in the Black Sea Region,Batum, 153-173, Kluwer Academic Publishers, Nedherland, 1998.

5.Aksoy, A. ve A. Çelik, “Studies on the Ecology of Plants Growing on the Historical Monuments of Kayseri, Türkiye”, Proceeding of the Vth ınternational Symposium, Tashkent, 5-7, Chine ENK, 2000.

6. Aksoy A., Güvensen A., Akçiçek E and Öztürk M. “Etnoecology of Viburnum opulus L.” International Symposium on Medicinal Plants: Linkages Beyond National Doundaries. Pp:65-70. Septempber 7-9, İslamabad-Pakistan, 2004. 2005

7.Aksoy, A. and Hamzaoğlu, E.” Vegetation Zones in the Salty Marshes of Central Anatolia and Natural Borders of Agricultural Usage (Turkey). International Conference on Biosaline Agriculture & High Salinity Tolerance. 09-14 January 2005. Muğla-Türkiye.

8. Ozturk,M., Aksoy, A., Gucel,S., Altundag, E. 2011. Biodiversity and Conservation-A Case Study from Europe and Turkey.Proceedings of 2nd  International Conference “Biodiversity is our Life” (IC Biour -Life) (Eds. G.Raza Bhatti & Shireen Akhtar Soomro), CBC- Shah Abdul Latif University, Khairpur, Pakistan;(ISBN: 978-969-8584-03-0), pp:1-12.

7.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özet olarak (Abstract)  basılan bildiriler :

1. Sağdıç, O., Aksoy, A. and Özkan, G.” Evalution of the Antibacterial and Antioxidant Potentials of European Cranberry Bush (Viburnum opulus L.) Fruit Extract. 1st International Food and  Nutrion Congress: Food Safety and Quality Through the Food Chain, 15-18 June 2005, TÜBİTAK-Maramara Research Centre, Food Institute, İstanbul (2005).

2. Demirezen Yılmaz D and Aksoy A. “Assesment of Heavy Metal Pollution  in Kızılırmak River.”. 10 th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management. İstanbul, Turkey, September 18-22, 2006.

3. Aksoy A, Leblebici Z and Bağcı Y. “Determination of Heavy Metal Pollution in Some Honey Samples from Yozgat  Province, Turkey. International Conference on Environment:Survival and Sustainability, 19-24 February, Near East University, Nicosia-Northern Cyprus, 2007.

4. Albayrak, S., Aksoy, A and Sağdıç, O. “Antioksidant, Antimikrobial Activities of the Extract of Turkish Endemic Senecio olypicus Boiss.” I. International Medicinal and Aramotic Plants Conference on Culinary Herbs. 29 April- 04 May 2007. Antalya-Turkey,

5. Albayrak, S., Aksoy, A and Sağdıç, O. “Antioksidant, Antimikrobial Activities of the Extract of Turkish Endemic Helichrysum pamphylicum Davis.” I. International Medicinal and Aramotic Plants Conference on Culinary Herbs. 29 April- 04 May 2007. Antalya-Turkey,

6. Aksoy A., Yüzbaşıoğlu E. and Budak Ü.”A Preliminary Study of Genetic Diversity in Tulipa armena var. liycica”. International Symposium VII. Plant Life of South West of Asia. 25-29 June Eskişehir-Türkiye, 2007.

7. Aksoy A., Hamzaoğlu E. and Budak Ü.”Rediscovery of Three Plant Species Endemic to Turkey”. International  Symposium 7. Plant Life of South West of Asia. 25-29 June Eskişehir-Türkiye, 2007.

8. Aksoy A., Leblebici Z. and Halıcı M.G. Biomonitoring of heavy metal pollution using lichen (Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.) exposed in bags in a semi-arid region, Turkey . International Conference of Plant Scients, 21-24 Apr,il, 2008. Pakistan.

9. Halıcı M.G., Aksoy A. & Kocakaya M. Lichenicolous fungi of Aladağlar National Park. IAL 6 Joint Meeting, 13-19  July 2008, California, USA.

10. Leblebici, Z. ve Aksoy, A., Aksoy, S., Bölükbaşı, E., “Effect of nutrient enrichment on lead uptake by aquatic plant (Lemna minor L.)” International Conference on Plants Environmental Pollution 6-11 July 2009 Kayseri- Turkey.

11. Aksoy, A. and Leblebici, Z., “Influence of nutrient addition on growth and heavy metal accumulation capacity of Spirodela polyrrhiza and Lemna minor (Lemnaceae)”, International Conference on Plants Environmental Pollution 6-11 July 2009 Kayseri-Turkey.

12. Albayrak S., Aksoy A., Budak Ü., In vitro Bioactivity of Senecio doriiformis DC. subsp. doriiformis, International Conference On Plants and Environmental Pollution (ICPEP-2009), 6-11 July 2009, Kayseri, TURKEY.

13. Aksoy A., Ok D. and Pınar M. “Pollen morphology of Turkey’s endemic Helichrysum Mill. (Asteraceae) taxa. XIII OPTİMA Meeting, March 22-26, 2010Antalya-Türkiye.

 14. Albayrak, S., Korkmaz Çınar, A.E., Aksoy, A., Paksoy, M.Y., In vitro biological activities of Inula helenium subsp. pseudohelenium Grierson (Asteraceae) extracts. Phytopharm 2011, 15th International Congress. 25-27 July 2011, Nuremberg, Germany.

15. Aksoy A. and Albayrak S., Ethnobotanic Proporties of Elmali Mauntain, Kayseri (Turkey). International Society of Ethnobiology, II. Regional Workshop on Eastern European Ethnobiology Methodologies and methods in ethnobiology, 1 pp., 2nd Eastern- European Ethnobiology Workshop, Királyrét, Hungary, 13-16 October 2011.

16. Aksoy A. and Albayrak S., Some Medicinal Plants of Kayseri and Their Traditional Uses, Turkey. Medicinal and aromatic plants in generating of new values in 21st century”. Volume 18, pp. 78. 9-12 November 2011. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

17. Aksoy, A., Atasagun, B., Martin, E., 2012. Conservation status and autecological characters of Astragalus argaeus Boiss.,  International Symposium on  Biology of Rare and Endemic Plant Species, 23-27 April 2012, Fethiye/Turkey.

18. Paksoy, M. Y., Aksoy, A., Atasagun, B., 2012. Pollen Morphology of Wiedemannia Fisch. & Mey. Species in Turkey. 1. Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Participation, 22-26th February, 2012, Kayseri/Turkey.

19. Albayrak, S., Korkmaz Çınar, A.E., Aksoy, A., Paksoy, M.Y., Determination of antioxidant and antimicrobial activity of Inula helenium ssp. orygalis (Boiss.) Grierson. pp. 160, I. International Biology Congress. 24-27 September 2012 Bishkek-KYRGYZSTAN.

20. Aksoy, A., Leblebici, Z. and Prasad M.N., Heavy metal Buget inserpentinophytes from Kızıldağ, Konya-Turkey. I. International Biology Congress. 24-27 September 2012 Bishkek-KYRGYZSTAN.

7.4.1.     Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Ashraf M, Öztürk M., Ahmad S.A. and Aksoy A. (editors)  Crop Production for Agricultural Improvement. Springer, ISBN:978-94007-4115-7.

2. Aksoy A. and Hamzaoğlu E. Vegetation Zones in the Salty Marshes of Central Anatolia and Natural Borders of Agricultural Usage (Turkey): Biosaline Agriculture and Salinity Tolerance in Plants (eds. Öztürk M, Waisel Y, Khan M.A. and Görk G.). Birkhauser Verlag, Basel, 109-116, 2006.

3. Öztürk M. Aksoy et al. 2008. Plants as Biomonitors of Trace Elements Pollution in Soils. In:Trace Elements as Contaminants and Nutrients.  (Edit. M.N.V. Prasad), A John Willy, USA

7.4.2. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümleri :

1. Aksoy, A. Çöller ve Çölleşme: Bitki Biyolojisi (Editör. Kani Işık) Palme Yayıncılık, sayfa 428-441, 2004.

2. Aksoy, A. Otlaklar: Bitki Biyolojisi (Editör. Kani Işık) Palme Yayıncılık, sayfa 442-455, 2004.

3. Göktürk R., Sümbül H, Aksoy A. ve Baktır İ. Hacılar (Kayseri)’ın 200 Bitkisi. Kayseri, Büyükşehir Belediyesi Yayınları 2006

4. Aksoy ve ark. 2007. Sultan Sazlığı Bitkileri /Plants of Sultan Sazlığı. M.Grup, Kayseri

5. Aksoy, A. ve Yıldız B. 2008 (Çeviri, Bölüm 8). "Ekosistem Gelişimi". ss: 336-373. Yeri: Ekoloji’nin Temel İlkeleri. Çeviri Editörü: K. ISIK. Palme Yayıncılık, Ankara, ss: 598 + XXII. (Çevirisi yapılan orijinal kitap. E.P. ODUM and G.W. BARRETT. 2005. Fundamentals of Ecology, Thomson Learning Brooks/Cole, Belmont, CA, USA, 624 pp).

6. Serin , Y. Aksoy, A ve ark. 2008. Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri.T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müd. Ankara.

7. Aksoy A ve Sağdıç O. 2010. Gilaburu Meyve Suyu. İçecekler- Beslenme ve Sağlık (Yazarlar Ötles S. ve Akçiçek E). ss 197-199.  Palme Yayıncılık Ankara.

8. Halıcı M.G. ve Aksoy A. 2012. Bitki Sistematiği:Genel Bakış. Ankara, Nobel Yayınları, ss.3-16. Yeri:Bitki Sistematiği, Çeviri editörleri Z. Aytaç ve B.Kaptaner İlgi.( Çevirisi yapılan orijinal kitap: Plant Systematics, M.G. Simpson, 2010.Elsevier Inc., Burlington, USA).

9. Aksoy A., Halıcı M.G. ve Uysal T. 2012. Filogenetik Sistematik. Ankara, Nobel Yayınları, ss.17-52. Yeri:Bitki Sistematiği, Çeviri editörleri Z. Aytaç ve B.Kaptaner İlgi.( Çevirisi yapılan orijinal kitap: Plant Systematics, M.G. Simpson, 2010.Elsevier Inc., Burlington, USA).

10. Aksoy A. ve Halıcı M.G. 2012. Çiçekli Bitkilerin Çeşitliliği ve Sınıflandırılması. Ankara, Nobel Yayınları, ss.182-274. Yeri:Bitki Sistematiği, Çeviri editörleri Z. Aytaç ve B.Kaptaner İlgi.( Çevirisi yapılan orijinal kitap: Plant Systematics, M.G. Simpson, 2010.Elsevier Inc., Burlington, USA).

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Gemici, Y. ve A. Aksoy, “İç Anadolu Bölgesinin Fitocoğrafik Özellikleri”, Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), 1380-1390 (1992).

2. Aksoy, A. ve Y. Gemici, “Contributions a l’ Etude de la Flore du Mahmut Dağı (Kemalpaşa-İzmir) I”, Journal of  Faculty of Science, Ege University, 15(2), 43-53 (1993).

3. Aksoy, A. ve Y. Gemici, “Contributions a l’ Etude de la Flore du Mahmut Dağı (Kemalpaşa-İzmir) II”, Journal of  Faculty of Science, Ege University , 16(1), 39-47 (1993).

4. Aksoy, A. ve U. Şahin, “Elaeagnus angustifolia L. as a Biomonitor of Heavy Metal Pollution”,  Turkish Journal of Botany, 23, 83-87 (1999).

5. Aksoy, A., U. Şahin ve F. Duman, “Robinia pseudo-acacia L. as a Possible Biomonitor of Heavy Metal Pollution in Kayseri”, Turkish Journal of Botany, 24, 279-284 (2000).

6. Aksoy, A., F. Duman ve D. Demirezen, “Atmosferdeki Ağır Metallerin Tutulmasında Bitki Tüylerinin Rolü ve Ağır  Metal Dağılımında Rüzgarın Etkisi”, Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 16 (1-2), 31-37 (2000).

7. Demirezen, D. and Aksoy A.” Determination of heavy metals in bee honey using by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). G.U. Journal of Science, 18 (4) 569-573 (2005).

8. Halıcı, M.G. ve Aksoy, A. “Niğde İlinden Liken Kayıtları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (1-2) 20-25 (2006)

9. Halıcı M. G., Aksoy A. Saxicolous and terricolous lichens of Şirvan Mountain (Pınarbaşı, Kayseri), Tr. J. of Botany 30(6): 477-48 1(2006).

10. Halıcı MG. Aksoy A. Some lichen records from Muğla province, OT Sistematik Botanil Dergis, 13, 195-198,2006.

11. Hamzaoğlu E. ve Aksoy A. “ Sultansazlığı Bataklığı Halofitik Toplulukları Üzerine Fitososyolojik Bir Çalışma (İç Anadolu-Kayseri”.Ekoloji 60:8-13 (2006).

12. Halıcı, MG, Aksoy A and Kocakaya M. “Some Lichens from Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırşehir and Yozgat Provinces (Turkey)” Turkish Journal of Botany 31(2) 162-170 (2007).

13. Budak, Ü, Hamzaoğlu, E and Aksoy, A. “A New Record for the Flora of Turkey: Tephroseris cladiobotrys (Ledeb.) Griseb. & Schhenk (Senecioneae, Asteraceae)”. Turkish Journal of Botany 31(2) 1-4 (2007).

14. Demirezen Yılmaz, D., Aksoy, A., “Physiological Effects of Different Environmental Conditions on The Seed Germination of Rumex scutatus L. (Polygonaceae)”. E.Ü. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 23 (1-2), 24-29 (2007).

15. Hamzaoğlu E., Budak A. and Aksoy A. “A New Species of Gagea Salisb. (Liliaceae) from Sivas (Central Anatolia, Turkish Journal of Botany 32: 261-264 (2008).

16. Leblebici, Z. ve Aksoy, A., “Kayseri civarında satılan bazı kuruyemişlerin ağır metal miktarlarının karşılaştırılması”, Nobel Dergileri, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(1): 5-9, 2008.

17. Uysal T., Budak Ü., Aksoy A. ve Hamzaoğlu E.. A new Centaurea L. recorded from Anatolia for the flora of Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 16 (2) 9-12, 2009.

18. Albayrak, S., Sağdıç, O., Aksoy, A. 2010. Bitkisel Ürünlerin Ve Gıdaların Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Erciyes Ün., Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26 (4), 401-409.

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Gemici, Y., N. Özel, A. Aksoy ve L. Şık, “Batı ve Güney Anadolu Yüksek Dağ Çayırları”, Türkiye 2. Çayır-   Mera Kongresi, 160-171 İzmir, 1991.

2. Aksoy, A., “Kayseri-Kırşehir Karayolunda Yetişen Bitkilerde Ağır Metal Kirlenmesi”, III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Kırşehir, 1997.

3. Çelik, A., A. Güvensen, A. Aksoy ve M. Öztürk, “Söke-Doğanbey-Karina Serisinde Yangın Sonrası Gelişen Bitki örtüsü Üzerine Araştırmalar”, Söke Tarım ve Çevre 97 Sempozyumu, Söke, 139-148 1997.

4. Çelik, A., B. Şeşen, A. Aksoy ve M. Öztürk, “Prene (Söke-Aydın) Kentinde Fitoekolojik Gözlemler”, Büyük Menderes Havzası 3. Tarım ve Çevre Sempozyumu, Söke, 45-53 1998.

5. Aksoy, A., U. Şahin ve D. Demirezen, “Sultan Sazlığı ve Çevresinde Ağır Metal Kirlenmesi ve Nymphaea alba L. (nilüfer) Bitkisinin Ağır Metal Kirlenmesinde Bioindikatör Olarak Kullanılması”, I. Atıksu Sempozyumu, Kayseri, 205-208 1998

6. Aksoy, A.”Erciyes Dağı’ndaki (Kayseri) Bazı Bitkilerin Kullanım Amaçları ve Yöresel Adları”. I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, 2003.

7. Aksoy A ve Vural C. “Erciyes Dağı’nda Vejetasyon Katları ve Bu Katların Baskın Türleri”. I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, 2003.

8. Güvensen A. ve Aksoy A. “Erciyes Yöresi Ballarının Palinolojik Özellikleri”. I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, 2003.

9. Halıcı, M.G., Aksoy, A. ve Demirezen, D., Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy Liken türü kullanarak Erciyes Dağı ve çevresinde ağır metal kirliliğinin ölçülmesi, I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, 2003.

10. Demirezen, D. ve Aksoy, A. Erciyes Dağı Çevresindeki Sularda Yetişen Lemna minor Bitkisinde Ağır Metal Kirliliği. I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, 2003.

11. Halıcı, M.G. ve Aksoy, A., Likenlerin Ekonomik Önemleri ve Yerköy (Yozgat) Civarlarında Tespit Edilen Bazı Liken Türleri, Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu, Yozgat, 2004.

12. Demirezen, D., Aksoy, A., “Kayseri ve Çevresinde Yetişen Bazı Sebze Türlerinin Ağır Metal İçerikleri”. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, “ 25, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2004.

13. Halıcı, M.G. ve Aksoy, A., Erciyes Dağı’ndan Türkiye için yeni bir liken türü: Sporastatia polyspora (Nyl.) Grummen, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, 2004.

14. Budak, Ü. ve Aksoy, A. Yerköy ve Civarı Florası. Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu, Yozgat, 2004.

15. Budak, Ü. Aksoy, A. Yerköy Civarında Bazı Bitkilerin Yöresel Adları ve Kullanımları. Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu, Yozgat, 2004.

16. Öztürk, M., Güvensen, A., Aksoy, A. ve Beyazgül, M. An Overview of the soils and suistaninable land usage in Türkiye. GAP V. Mühendislik Kongresi, 26-28 Nisan, Şanlı Urfa, 2006

17. Aksoy, A. ve Leblebici, Z. Kayseri Yöresine ait bazı bal örneklerinin ağır metal konsantrasyonları. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Aydın, 2006.

18. Aksoy, A. ve Albayrak S.” Hacılar’ın Bazı Şifalı Bitkileri, Yöresel Adları ve Kullanım Amaçları”. 1. Hacılar Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2007, Kayseri.

19. Leblebici, Z. ve Aksoy, A., “Karasu suyu ile sulanmış pancarlarda ağır metal miktarının tespiti” VII. Ekoloji ve Çevre Kongresi, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya, 2007.

20. Aksoy, A. ve Leblebici, Z, “Kayseri yöresinde bulunan bazı sebzelerde ağır metal birikiminin incelenmesi”(Sözlü) VII. Ekoloji ve Çevre Kongresi, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya, 2007.

21. Albayrak, S., Aksoy, A., Sağdıç, O., Türkiye’de Yetişen Bazı Endemik Helichrysum Gaertn Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi, Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum, 941-944. 2008.

22. Aksoy, A., Albayrak, S., Sağdıç, O., Türkiye’de Yetişen Endemik Salvia halophila’nın Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi, Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum, 945-948. 2008

23. Aksoy, A., Albayrak, S. Tomarza İlçesinin Bazı Şifalı Bitkileri, Yöresel Adları ve Kullanım Amaçları, I. Tomarza Sempozyumu, Kayseri, 19-22 Haziran, 2008.

24. Albayrak, S., Aksoy, A., Budak, Ü., Sağdıç, O. Türkiye’de Yetişen İki Senecio Türünün Biyoaktivitesinin Belirlenmesi, s. 337, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

25. Albayrak, S., Aksoy, A., Sağdıç, O. Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Mentha x piperita Uçucu Yağ ve Ekstraktının Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi, s. 337, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

26. Albayrak, S., Aksoy, A., Sağdıç, O. Bitkisel Ürünlerin Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, s. 374-375, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

27. Eroğlu, H.E., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A., Budak, Ü., Albayrak, S. Periferal Kan Lenfositlerinde Senecio trapezuntinus Boiss. Türünün Mitotik İndeks, Replikasyon İndeksi ve Mikronükleus Üzerine Etkisi, s. 475, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

28. Eroğlu, H.E., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A., Budak, Ü., Albayrak, S. Geleneksel Halk Tıbbında Yaygın Olarak Kullanılan Helichrysum plicatum DC. subsp. plicatum Taksonunun Genotoksik Potansiyeli, s. 475-476, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

29. Yüzbaşıoğlu, E., Halıcı, M.G., Aksoy, A., Protoparmeliopsis muralis Türünde Genetik Varyasyonun Belirlenmesi, s. 351, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

30. Leblebici, Z., Aksoy, A., Farklı tuz konsantrasyonlarının Spirodela polyrrhiza (Lemnaceae) Bitkisinde Büyüme Oranına ve Ni Alınım Kapasitesine Etkisi, s. 362-363, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

31. Aksoy, A., Leblebici, Z., Kayseri yöresinden toplanan bazı üzüm ve yaprak örneklerinde ağır metal birikiminin incelenmesi, s. 378, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

32. Budak, Ü., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A., Türkiye Caucasalia B. Nord. (Senecioneae/Asteraceae) Cinsinin Taksonomisi, s. 444, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

33. Kocakaya, M., Aksoy, A., Kızıldağı’ndan Dünya için İkinci Kayıt bir Likenikol Fungus türü Polycoccum aksoyi Halici&V. Atienza, s. 450, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

34. Aksoy, A., Hamzaoğlu, E., Demirelma, H., Endemik bitki cenneti Kızıldağı (Çamlık Kasabası, Derebucak-Konya), s. 143, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

35. Karaer, H., Karaer, F., Şahin, N., Aksoy, A., Amasya veKayseri İllerinde Biyoloji Öğretmenlerine Düzenlenen Çalıştayların Değerlendirilmesi, s. 225, .19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

36. Leblebici, Z. ve Aksoy, A. ve Duman, F.,   “Lemna gibba L.’da (Lemnaceae), fosfat düzeyinin Pb alınımı üzerine etkisi, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, 2009.

37. Aksoy, A.ve Leblebici, Z  “Lemna trisulca L.’da (Lemnaceae) besin zenginleştirilmesinin (KH2PO4, KNO3 ve K2SO4) Cd ve Cr alınımı üzerine etkisi, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, 2009.

38. Aksoy A., Leblebici Z. 2010. Kızıldağ (Konya, Derebucak)’da bulunan bazı bitkilerin ağır metal akümülasyon oranları, Ekoloji 2010 Sempozyumu, Aksaray.

39. Leblebici Z., Aksoy A. 2010. Lemna turionifera’da Landolt (Lemnaceae) besin zenginleştirilmesinin (KH2PO4, KNO3 ve K2SO4) Pb ve Cd alınımı üzerine etkisi, Ekoloji 2010 Sempozyumu, Aksaray.

40. Duman F., Aksoy A., Öztürk F. ve Ceylan A. Harici Salisilat Uygulamasının Lemna gibba L. Bitkisinin Kurşun ve Bakır Akümülasyonuna Etkisi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, Aksaray.

41. Altay Ö., Aksoy A. ve Demirezen Yılmaz D. Niğde Bölgesi Topraklarının Çinko ve Bakır İçeriği Bakımından Değerlendirilmesi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, Aksaray.

42. Bozok F. ve Aksoy A. Hodul Dağı ve Çevresinde Yayılış Gösteren Endemik Bitkilerin Tehlike Kategorilerinin Belirlenmesi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, Aksaray.

43. Paksoy, M.Y., Aksoy, A., Munzur Dağları’nda Yayılış Gösteren Inula L. Türlerine Genel Bir Bakış, I. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu (Ekonomi- Tarih- Toplum- Çevre), Tunceli, 2010.

44. Aksoy A., Leblebici Z. Ve Osma E. Parietaria judaica L.’nın Ağır Metal Kirliliğinde Biyomonitör Olarak Kullanılması. Ekoloji 2011, 5-7 Mayıs 2011, Düzce.

45. Leblebici Z. ve Aksoy A. Lemna trisulca’nın (Lemnaceae) Doğrusal Büyüme oranı (RGR) Üzerine Nikelin Etkisi. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04-07 Ekim 2011, Çanakkale, s. 156

46. Bölükbaşı E. ve Aksoy A. Elmalı Dağı (Kayseri) ve Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Endemik Bitkilerin Tehlike Kategorilerinin Belirlenmesi, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04-07 Ekim 2011, Çanakkale, s. 241

47. Paksoy M.Y. ve Aksoy A. Endemik Inula L. Taksonlarının Yayılışları ve Tehlike Kategorileri, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04-07 Ekim 2011, Çanakkale, s. 416.

48. Kırmızı S., Leblebici Z., Sakar F.S., Güleryüz G. ve Aksoy A. Asphodelus aestivus  Brot. Türünün Ağır Metal (Cd2+, Cr 3+, Cu2+, Mn2+,  Pb2+, Zn2+,) İçeriği. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04-07 Ekim 2011, Çanakkale, s. 433.

49. Yaşar A., Albayrak S., Yurtseven L., Aksoy A., Budak Ü., Turanecio taraxacifolius var. discoideus’un Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 381-382, 3-7 Eylül 2012, İzmir.

50. Yurtseven L., Albayrak S., Yaşar A., Aksoy A., Heracleum argaeum’un In Vitro Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 382-383, 3-7 Eylül 2012, İzmir.

51.Albayrak S., Aksoy A., Albayrak S., Sağdıç O., Bazı Lamiaceae Türlerinin In Vitro Biyolojik Aktiviteleri’nin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 383, 3-7 Eylül 2012, İzmir.

52. Aksoy, A., Albayrak, S., Çelik, J., Yahyalı (Kayseri) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri. I. Ulusal Yahyalı sempozyumu, 20-21 Eylül 2012, Yahyalı/Kayseri.

53. Atasagun, B., Aksoy, A., Centaurea amanea’nın Autekolojisi ve Koruma Biyolojisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi SD-023, s-194. 3-7 Eylül 2012.

54. Kocakaya, M., Aksoy, A., Kırış, Z.,Gevne Vadisi’nden (Konya-Antalya) Türkiye İçin Yeni Kayıt Bir Liken Türü: Fulgensia klementii ( Teloschistaceae, liken Oluşturan Ascomycetes). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi PB-184, s-597. 3-7 Eylül 2012.

55. Koç, M., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A., Budak, Ü., Türkiye Florası Minuartia Seksiyonu için İki Yeni Kayıt, Minuartia setacea ve M. granuliflora (Caryophyllacea). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi PB-245, s-651. 3-7 Eylül 2012.

56. Koç, M., Aksoy, A., Hamzaoğlu, E., Budak, Ü., Türkiye Minuartia Seksiyonuna (Caryophyllacea) Ait Bazı Taksonların Tohum Morfolojisi ve Taksonomisine Katkılar. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi PB-246, s-652. 3-7 Eylül 2012.

57. Lebleci, Z., Aksoy, A., Nevşehir Yöresinde Yetiştirilen Yemeklik Patateslerde (Solanum tuberosum L.) ve Yetiştiği Toprak Örneklerinde, Kurşun ve Kadmiyum Düzeylerinin İncelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi PD-069, s-881. 3-7 Eylül 2012.

58. Atasagun, B ve Aksoy, A., 2012. Centaurea amaena Boiss. & Balansa’nın Autekolojisi ve Koruma Biyolojisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir/Türkiye.

7.7. Uluslar arası Bilimsel toplantılarda çağrılı konuşmaları:

1. Aksoy A. Aquatic Plants: Tools for Heavy Metal Remediation. European Biotechnology Congres 2011, September 28- October 1, 2011, İstanbul.

2. Aksoy A. Aquatic Plants: Tools for Heavy Metal Remediation. The first International Biology Cogress in Kyrgyzstan, 24-26 Semtember 2012, Bishkek.

      7.8.  Diğer yayınlar

1. Aksoy, A., “Kentsel Ekosistemlerde Çevre Sorunları ve Eğitimi”, MMO Makine Bülteni, Kayseri, 19,24-26 2000.

2. Aksoy, A., “Kayseri’nin Tarihi Yapılar Üzerinde Bulunan Bitkiler ve Etkileri”.Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı, (edit, Denktaş, M. ve Özbek, Y.) Kayseri-2001.

8.    Projeler

 1. Rumex scutatus. (Ekşimek) Tohumlarının Çimlenme Eko-Fizyolojisi,  Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi,1999.
 2. Yılanlı Dağı (Kayseri) ve Çevresinin Florası, 97-056-26 Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 2001.
 3. Kırdağı (Konya, Derebucak-Antalya, Akseki) Florası, 98-056-25 Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 2002 .
 4. Sultan Sazlığı ve Çevresinde Bulunan Bazı Aquatik Bitkilerin Ağır Metal Kirlenmesinde Biyolojik İndikatör  Olarak Kullanılması, Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi,  Proje Yöneticisi, 2002 .
 5. Sucul Bitkilerin Biomonitör Olarak Kullanılması ve Sucul Bitkilerde Ağır Metal Tayini, 2000-12-1 Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi ,2003.
 6.  Kayseri ve Çevresinde Halk Tarafından Kullanılan Bitkilerin Yöresel Adları ve Kullanım Amaçları, 2000-052-4 Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 2003.
 7. Sultan Sazlığı ve Çevresindeki Sucul Ekosistemlerde Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi”. DPT Projesi, Proje Yöneticisi 2003.
 8. Erciyes Nakılı (Sılene argaea Fısch. ve C.A. Mey.)'nın Anatomik Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri.” Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 2005.
 9.  Erciyes Dağı’nın Liken Florası Üzerine Sistematik Araştırmalar  Erciyes  Üniversitesi Bilimsel Araştırma, Proje Yöneticisi Projesi 2004.
 10. Kızılırmak nehrindeki ağır metal kirliliğinin incelenmesi ve kirlilik tespitinde sucul makrofitlerden yararlanılması., Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 2005.
 11. Aladağlar Milli Parkı (Kayseri, Adana, Niğde) Liken Florası”. TÜBİTAK İleri Araştırma Projesi, No:105T175 Proje Yöneticisi (2007).
 12. Kayseri Şehir Florası. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi (2006).
 13. Kayseri ve Çevresinde Bulunan Bazı Balların Ağır Metal İçerikleri. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi (2006).
 14.  Türkiye Senecio L. cinsi (Asteraceae) türlerinin taksonomik ve biyokimyasal yönden incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü,  (2007).
 15. Kayseri merkez ve ilçelerinde yetişen Astragalus sp. (geven) bitkisinin ve yetiştiği toprakların selenyum içeriklerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, FBA-04-03. Yardımcı Araştırıcı, (2006).
 16. Türkiye Senecio L. (Asteraceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu. TÜBİTAK İleri Araştırma Projesi, No.106 T240 Yardımcı araştırıcı (2009).
 17. Türkiye’de Yayılış Gösteren Lemnaceae (Sumercimeğigiller) Üyelerinde Bazı Ağır Metallerin Alınımı Üzerine Nitrat Sülfat ve Fosfat’ın Etkisi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,  Proje Yürütücüsü (20010).
 18. Kayseri’deki Biyoloji Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı, TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi, 25 Ağustos-1 Eylül 2007. Proje Yürütücüsü.
 19. Kayseri’deki Fen ve Teknoloji Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı, TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi, 14-20 Haziran 2008. Proje Yürütücüsü.
 20. Kızıldağı Liken Florası (Konya- Derebucak, Çamlık Kasabası)”, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,  Proje Yürütücüsü 2008.
 21. Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi – Avrupa Birliği Komisyonu ve TEMA Vakfı, Yardımcı Araştırıcı2009.
 22. Erciyes Dağındaki Bazı Likenlerin Moleküler Yönden İncelenmesi, Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, FBA-06- 03, 208. (Yardımcı Araştırıcı).
 23. Türkiye;de Çay ve Baharat Olarak Tüketilen Bazı Tıbbi Bitkilerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi. Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, FBA-2009- 857, 2010. (Yardımcı Araştırıcı).
 24. Bakır Dağı (Develi-Kayseri) Liken ve Likenikol Fungus Çeşitliliği, Üniv. Araş. Fonu Projesi, FBA-09- 908, 2010. (Yardımcı Araştırıcı).
 25. Türkiye Helichrysum  Mill. (Asteraceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2011.
 26. Mainstreaming biodiversity conservation and sustainable use for improved human nutrition and well-being. GEF ve FAO project (Danışman), 2011-2015.
 27. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Bazı Senecio L. Taksonlarının Fitokimyasal Analizi ve Biyolojik Aktivitelerinin Tespiti, FBA-12-3744, 2012 (Yardımcı Araştırıcı).
 28. Türkiye Dianthus L. Cinsinin (Caryophyllaceae) Revizyonu. Tübitak Projesi 2012: 111T873 (Araştırıcı).
 29. Türkiye Minuartia L. Cinsinin (Caryophyllaceae) Revizyonu. Tübitak Projesi 2013: 113Z260 (Araştırıcı).

9.    İdari Görevler

Biyoloji Bölüm Başkanlığı   Erciyes Üniversitesi     2007- 2012
Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı     Erciyes Üniversitesi     1996-2002
Fen-Edebiyat Fakültesi, Kurul üyeliği            Erciyes Üniversitesi              1999-2006
Fen Fakültesi. Biyoloji Bölümü Botanik ABD Başkanlığı      1996- 2013
Fen Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği         2007- 2013

10. Yayın Kurulu ve Hakemlik Yaptığı Dergiler Yaptığı Dergiler

A) Yayın Kurulu Üyeliği (Editorial Board)

Turkish Journal of Botany
Turkish Journal of Biology
Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi
Sakarya Üniv.Fen Edebiyat Dergisi
Erciyes Üniversitesi Fen Bil. Dergisi
Biodicon

B) Hakem olarak (Reviewer)

Chemosphere
The Science of the Total Environment
Water, Air and Soil Pollution
Environment International
International Journal of Phytoremediation
Mycotaxon
Environmental Monitoring and Assessment
Pollution and Remediation
Fresenius Environmental Bulletin
Annales Botanici Fennici
Pharmaceutical Biology
Pakistan Journal of Botany
Turkish Journal of Botany
Turkish Journal of Biology
Journal of Applied Biological Sciences
Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi
Ekoloji
Biodicon
Ot Sistematiği Dergisi
Sakarya Üniv.Fen Edebiyat Dergisi
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Selçuk  Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Fırat  Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Süleyman Demirel  Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

11. Son 5 Yılda Verdiği Dersler

Lisans

Güz

Genel Biyoloji (Botanik)
Genel Biyoloji Lab. I
Bitki Ekolojisi
Tıbbı Bitkiler

Bahar

Tohumlu Bitkiler
Tohumlu Bitkiler Lab.
Arazi (Botanik)

Yüksek lisans ve Doktora

Güz

Bitki Taksonomisi Praktikumu I (Yüksek Lisans)
Çevre Kirliliği (Yüksek Lisans)
Populasyon Ekolojisi (Doktora)

Bahar

Bitki Taksonomisi Praktikumu II (Yüksek Lisans)
Sulak Alanların Ekolojisi (Doktora)

Sayfa Özeti: Ahmet AKSOY

Sayfa Açıklaması: Prof. Dr. Ahmet AKSOY Plant ecology, pollution ecology, plant systematics, Conservation biology, ethnobotany and medicinal plants Bitki ekolojisi, Kirlenme ekolojisi, Bitki sistematiği, Koruma biyol

Anahtar Kelimeler: