Akdeniz Üniversitesi

**Bölüm Duyuruları**

******Bölüm Başkanlığı Duyurusu******

********************************
Öğrencilerimizin Dikkatine!
Bölümümüz Örgün Öğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin seçmeli derslerini 09.09.2014 Salı günü itibariyle seçebilecekleri bildirilmiştir. Detaylı bilgi için öğrenci işleri web sayfasına başvurulabilir.
*********************************

 

CURRICULUM VITAE

1.      Full Name: Ahmet AKSOY
2.      Date of birth: 18 Nisan 1966
3.      Academic Title: Prof. Dr.
4.      Education Degrees:

Grade

Field

University

Year

BSc

Biology-Botany

Ege  University

1990

MSc

Biology-Botany

Ege  University

1992

PhD

Environmental Science

Bradford University, England

1996

Office

Z08

Telephone

+90 242-3102247

Fax

+90 242 2278911

E-mail

aksoy@akdeniz.edu.tr

Mail Address

Akdeniz University, Faculty of Science, Biogy Department, 0758-Antalya-TURKEY

Current Research Interests: Plant ecology, autecology, pollution ecology, conservation biology, plant systematic and medicinal plants.

5.      Academic Degrees:
Date of Assis. Professor   :
1996- 2002
Date of Assoc. Professor  :
2002-2007                         
Date of Professor               
2007

6.     The directed Master and PhD Thesis
      6.1.  Master Thesis

1- Demirezen, D.,  “Rumex scutatus L. Tohumlarının Çimlenme Ekofizyolojisi”, Erciyes Üniversitesi, 1999.
2. İnan, S., “Yılanlı Dağı (Kayseri) ve Çevresinin Florası”, Erciyes Üniversitesi, 2000.
3. Duman, F., “Sarımsaklı-Karasu’da Yetişen Phragmites australis ve Thypha angustifolia Bitkilerinde ve Bunları Çevreleyen
     Sedimentlerde Ağır Metal Tayini”, Erciyes Üniversitesi, 2001.
4. Çelik, Ö., “Kayseri ve Çevresinde Halk Tarafından Kullanılan Bitkilerin Yöresel Adları ve Kullanım Amaçları”. Erciyes  Üniversitesi, 2002.
5. Coşkun, Ş. “Fraxinus excelsior (Dişbudak) Bitkisinin Ağır Metal Kirliliğinde Biyolojik  İndikatör Olarak kullanılması” Erciyes  Üniversitesi,
     2003.
6. Yıldırım, A. “Bahçebaşı, Beylik, Çatalözü, Çağlar, Gürün Köyleri ve Çevresinin (Nusaybin-Mardin) Florası” Erciyes  Üniversitesi, 2003
7. Halıcı, M.G. “Erciyes Dağı’nın Liken Florası Üzerine Sistematik Araştırmalar” Erciyes Üniversitesi, 2004.
8. Gümüştaş A. “Erciyes Nakılı (Sılene Argaea Fısch. ve C.A. Mey.)'nın Anatomik, Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri.” Erciyes  Üniversitesi,
     2005.
9. Leblebici  Z. “Kayseri ve Çevresinde Bulunan Bazı Balların Ağır Metal İçerikleri” Erciyes  Üniversitesi, 2006.
10. Türkmen Y. “Kayseri Şehir Florası” Erciyes  Üniversitesi, 2006.
11. Kocakaya M. “Kızıldağı Liken Florası (Konya- Derebucak, Çamlık Kasabası)”, 2008.
12. Durmuş Ok. “Türkiye Helichrysum Mill. (Asteraceae) Taksonlarının Polen Morfolojileri 2009.
13. Fuat Bozok. Hodul Dağı (Kayseri-Nevşehir)’nın Florası. 2010.
14. Atasagun B. Centaurea amaena Boiss. & Ballansae.`nın Autekolojisi ve Koruma Biyolojisi. 2012.
15. Güllü İ. B.  Elmalı Dağı (Kayseri) ve Çevresinin Florası, 2013.

6.2.  PhD Thesis

1-Demirezen, D., “Sultan Sazlığı ve Çevresindeki Sucul Ekosistemlerde Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi”. Gazi Üniversitesi, 2003.
2. Halıcı, M.G. “Aladağlar Milli Parkı (Kayseri, Adana, Niğde) Liken Florası”. Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. 2008.
3. Albayrak, S. “Türkiye Helichrysum Mill. (Asteraceae) taksonlarının biyoaktiviteleri” Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. (2008).
4. Leblebici Z. Türkiye’de Yayılış Gösteren Lemnaceae (Sumercimeğigiller) Üyelerinde Bazı Ağır Metallerin Alınımı Üzerine Nitrat Sülfat ve
    Fosfat’ın Etkisi , 2010.
5. Paksoy M.Y. Türkiye Inula L. (Asteraceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu”.2011.
6. Kocakaya M. Gevne Vadisinin (Hadim-Taşkent, Konya) Liken Florası
7. Koç, M  Türkiye Minuartia Cinsinin (Caryophyllaceae) Minuartia Seksiyonu Türlerinin Taksonomik Revizyonu”
8. Ceylan D. Farelerde Deneysel Olarak Oluşturulan Kanser Üzerine Gilaburu (Viburnum opulus) Meyve Suyunun Etkileri (Devam ediyor).
9. Atasagun B. (Ders aşamasında)

7.     Publications

      7.1.  International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Aksoy, A. ve M. Öztürk, “Phoenix dactylifera L. as a Biomonitor of Heavy Metal Pollution in Turkey”, Journal of Trace and Microprobe Techniques, 14, 605-614 (1996).
 2. Aksoy, A. ve M. Öztürk, “Nerium oleander L. as a Biomonitor of Lead and Other Heavy Metal Pollution in Mediterranean Environments”, The Science of the Total Environment, 205, 145-150 (1997).
 3. Aksoy, A., J. M. Dixon ve W. H. G. Hale, “Biological Flora of British Isles: Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus.”, Journal of Ecology, 86, 171-186 (1998).
 4. Aksoy, A., W. H. G. Hale ve J. M. Dixon, “Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. as a Biomonitor of Heavy Metal Pollution”, The Science of the Total Environment, 226, 177-186 (1999).
 5. Aytaç, Z. ve A. Aksoy, “A New Species of Bornmuellera Hasskn. (Brassicaceae) from South Anatolia, Turkey”, Botanical Journal of the Linnean Society, 184, 485-490 (2000).
 6. Demirezen D. and Aksoy, A., “Acumulation of Metal in Typha angustifolia (L.) and Potomageton pectinatus (L.) living in Sultan Marsh (Kayseri, Turkey) Chemosphere 56:685-696 (2004).
 7. Aksoy, A. Demirezen D. and Duman F “Bioaccumulation, Detection and Analyses of Heavy Metal Pollution in Sultan Marsh and Its Environment” Journal of Water, Air and Soil Pollution, 154:241-251 (2005)
 8. Aksoy, A., Duman F. and Sezen G.” Heavy metal accumulation and distribution in narrowed-leaved cattail (Typha angustifolia) and common reed (Phragmites australis)” Journal of Freshwater Ecology, 20 (4) 783-785 (2005)
 9. Halıcı M.G., Orange A. and Aksoy A. “Weddellmyces turcicus, a new species on a grey Acarospora from Turkey”, Mycotaxon 94:249-252, 2005
 10. Aksoy, A. and Demirezen,  D.“Fraxinus excelsior as a biomonitor of heavymetal pollutionPolish Journal ofEnvironmental Studies.  15 (1):27-33 (2006)
 11. Demirezen, D. and  Aksoy A. “Common hydrophytes as bioindicatörs of iron and manganese pollutions” Ecological Indicators  6:388-393 (2006).
 12. Halıcı M.G., Kocakaya M., and Aksoy A. “Additional and interesting lichenized and lichenicolous fungi from Turkey”. Mycotaxon 96:13-19 (2006).
 13. Demirezen, D, and Aksoy, A. Heavy metal levels in vegetables in Turkey are within safe limits for Cu, Zn, Ni and exceeded for Cd and Pb”. Journal of Food Quality 29:252-265 (2006).
 14. Sağdıç, O, Aksoy, A. and Özkan G. “Evalution of the antibacterial and antioxidant potentials of the Cranbery (Gilaburu, Vivurnum opulus L.) fruit extract. Acta Alimentaria 35(4):487-492 (2006).
 15. Yılmaz R., Akçalı S., Yarcı C., Aksoy A. and Öztürk M. Use of Aesculus hippocastanum L. as a biomonitor of heavy metal pollution. Pak. J. Bot. 38(5) 1519-1527 (2006).
 16. Hamzaoğlu E and Aksoy A. “A phytosociological study on the halophytic communities of Sultansazlığı (Inner Anatolia-Turkey). Ekoloji 15(60)8-15.
 17. Demirezen D., Aksoy A and Uruç K. “Effect of pollution density on growth, biomass and nickel accumulation capacity of Lemma gibba (Lemnaceae). Chemosphere 66:553-557 (2007)
 18. Duman, F., Aksoy, A., and Demirezen, D., “Seasonal Variability of Heavy Metals in Surface Sediment of Lake Sapanca, Turkey”. Environ. Monit. Assess, 133, 277-283 (2007).
 19. Cansaran D., Atakol O., Halıcı MG. And Aksoy A. HPLC “Analysis of Usnic Acid in Some Ramalina species from Anatolia and Investigation of their Antimicrobial Activities”. Pharmaceutical Biology 45:1-5.(2007)
 20. Halıcı M.G.,Kocourkova J.Diederich P., Aksoy A. Endococcus variabilis, a new species on Staurothele areolata, Mycotaxon 100: 337-342. (2007).
 21. Halıcı M.G.,Hawksworth D.L., Aksoy A. New and interesting lichenicolous fungi records from Turkey, Nova Hedwigia 85: 393-401. . (2007).
 22. Halıcı M.G., Hawksworth D.L., Aksoy, A. Contributions to lichenized and lichenicolous fungal biota of Turkey. Mycotaxon 102: 403-414, (2007).
 23. Sagdic, O., Aksoy, A., Ozkan,G., Ekici, L., Albayrak, S. Biological activities of the extracts of two endemic Sideritis species in Turkey, Innovative Food Science and Emerging Technologies 9: 80–84. (2008).
 24. Leblebici, Z. and Aksoy, A.,  Determination of Heavy Metals in Honey Samples from Central Anatolia by Using Plasma Optical Emission Spectrofotometry (ICP-OES), Turkey, Polish Journal of Environmental Studies,  17(4): 101-107. (2008)
 25. Aksoy, A., Chicory (Cichorium inthybus L.): Possible biomonitor of metal pollution, Pak. J.Bot., 40 (2): 791-797, 20008.
 26. Albayrak, S.,Sagdic, O., Aksoy, A., Hamzaoglu, E., Antimicrobial and Antioxidant Activities of Helichrysum Species from the Mediterranean Region of Turkey, Asian Journal of Chemistry, 20(4) 3143-3152. 2008.
 27. Albayrak, S., Aksoy, A., Hamzaoğlu, E., Determination of Antimicrobial and Antioxidant Activities of Turkish Endemic Salvia halophila Hedge, Turkish Journal of Biology, 32, 265-270, 2008
 28. Albayrak, Aksoy, A., Hamzaoglu, E.,Ekici,L. Budak, Ü. Antimicrobial and Antioxidant Activities of  Senecio Species Growing in Black Sea Region of Turkey, Acta Bot. Gallica , 155(3) 447-456. 2008.
 29. Yıldız, A,  Aksoy A., Tuğ N.G., İşlek C. and Demirezen D. Biomonitoring of heavy metals by Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. In Ankara (Turkey). J.Atmos. Chem.60:71-81, 2008
 30. Aksoy A., Hamzaoğlu E. and Kılıç S. A new species of Silene L. (Caryophyllaceae) from Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society. 158:730-733, 2008.
 31. Halıcı Mg., Kocakaya M. and Aksoy A. Lichenostigma anatolicum sp. nov. (Ascomycota, Lichenotheliaceae) on a brown Acarospora from central Turkey. Mycotaxon 1008:67-72, 2009.
 32. Sağdıç O., Ozkan G., Aksoy A and Yetim H., Bioactivities of essential oil and extract of Thymus argues, Turkish endemic wild thyme. J Sci Food Agric. 89:791-795, 2009.
 33. Hamzaoğlu E. and Aksoy A. Phytosociological Studies on the Halophytic Communities of Central  Anatolia. Ekoloji 18(71) 1-14, 2009.
 34. Kocakaya, M., Hacılı M G. and Aksoy A. Lichens and Lichenicolous Fungi of Kızıldağı (Derebucak,Konya). Turkish J. of. Bot., 33:105-112, 2009.
 35. Duman F., Leblebici Z. and Aksoy A. Bioacumilation of Nikel, Copper and Cadmium by Spirodela polyrhiza and Lemna gibba. Journal of Freshwater Ecology. 24-177-178, 2009.
 36. Eroglu H.E. Aksoy A., Hamzaoğlu E., Budak Ü, and Albayrak S. Cytogenetic effects of nine Helichrysum taxa in human lymphocytes culture. Chytotecnology 59:65-72., 2009
 37. Halıcı, M.G.,Aksoy, A. Lichenized and lichenicolous fungi of Aladağlar National Park (Niğde, Kayseri, Adana) in Turkey. Turkish Journal of Botany 33: 169-189. 2009.
 38. Leblebici, Z., Aksoy, A and Duman, F., “Influence of nutrient addition on growth and accumulation of cadmium and copper in Lemna gibba” Chemıcal Specıatıon And Bıoavaılabılıty, 21 (4): 257-265, 2009.
 39. Duman, F., Leblebici, Z. and Aksoy, A., Growth and bioaccumulation characteristics of watercress (Nasturtium officinale R. BR.) exposed to cadmium, cobalt and chromium, Chemıcal Speciation and Bioavaılabılity, 21(4) 257-265. 2009.
 40. Budak U, Hamzaoglu E, Aksoy A. New Records of Senecio L. (Asteraceae) for the Flora of Turkey.Turkish Journal of Botany, 33: 231-233.  2009.
 41. Aksoy, A., Hamzaoğlu, E., Budak, Ü. Silene ozyurtii (Caryophyllaceae), a new species from Southwest Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 46: 431-434. 2009
 42. Hamzaoğlu, E., Budak, Ü. and Aksoy, A.,. A new taxon of Senecio (Asteraceae) from Turkey: Senecio inops Boiss. & Balansa subsp. karamanicus Hamzaoğlu & Budak, Turkish Journal of Botany 33: 285-289. 2009.
 43. Eroğlu E.H., Hamzaoğlu E., Aksoy A., Budak Ü and Albayrak S. Genotoxic Potential of Senecio trapezuntinus in  Cultured Human Lymphocytes. Caryologia 62(4): 303-308, 2009.
 44. Arslan, H., Güleryüz, G., Leblebici, Z., Kırmızı, S. and Aksoy, A., Verbascum bombyciferum Boiss. (Scrophulariaceae) as possible bio-indicator for the assessment of heavy metals in the environment of Bursa, Turkey, Environmental Monitoring and Assessment, 163, 105-113, 2010.
 45. Albayrak,S., Aksoy, A., Sağdıç, O. and Hamzaoğlu, E.. Compositions, antioxidant and antimicrobial activities of Helichrysum (Asteraceae) species collected from Turkey. Food Chemistry 119: 114-122. 2010.
 46. S.Albayrak , A. Aksoy, O.Sağdıç, Ü. Budak, Phenolic compounds, antioxidant and antimicrobial properties of Helichrysum species collected from Eastern Anatolia, Turkey, Turkish Journal of Biology 34:463-473
 47. Aksoy A. and Gemici Y.,. Studies on forest vegetation of Mahmut Mountain of İzmir in Turkey. J. Environ. Biol. 31:101-108. 2010
 48. Hamzaoğlu E., Aksoy A., Martin E., Pınar N.M.  and Çölgeçen H.. A new record for flora of Turkey: Scorzonera ketzkvelii Grossh. (Asteraceae). Turkish Journal of Botany 34(1) 57-61, 2010.
 49. Hamzaoğlu, E., Aksoy, A. and Budak, Ü. A new species of Silene (Caryophyllaceae) from Turkey. Turkish Journal of Botany 34(1) 47-50, 2010.
 50. Eroğlu H. E.,Hamzaoğlu E., Aksoy A., Budak Ü., Albayrak S.  Cytogenetic effect of Helichrysum arenarium in human lymphocytes cultures. Turkish Journal of Biology 34(3):253-259, 2010.
 51. Eroğlu E.H., Hamzaoğlu E., Aksoy A., Budak Ü and Özkul Y. In Vitro Genotoxic Effects of Four Helichrysum       Species in Human Lymphocytes Cultures. Biological Research 43 (2):177-183, 2010.
 52. Albayrak, S. and Aksoy A. In vitro antioxidant and antimicrobial properties of Paronnychia mughlaei Chadudhri . Acta Bot. Gallica 157(3):411-418, 2010.
 53. Eroğlu E.H., Hamzaoğlu E., Aksoy A. and Budak Ü . The Genetoxic and Antimitotic Properties of Helichrysum plicatum Herbal Teas Widely Consumed in Turkey. Caryologia 63(4):376-381, 2010.
 54. Duman F., Aksoy A., Öztürk F. And Ceylan A. Exogenous Salicylate Application Affects the Lead and Copper Accumulation Characteristics of Lemna gibba L. Z. Naturforsch. 65:675-680, 2010.
 55. Leblebici Z., Aksoy A., Duman, F. 2010. Influence of nutrient addition on growth and accumulation of cadmium and copper in Lemna gibba, Chemical Speciation and Bioavailability, 22 (3): 157-164.
 56. Leblebici Z., Aksoy A.Growth and Lead Accumulation Capacity of Lemna minor and Spirodela polyrhiza (Lemnaceae): Interactions with Nutrient Enrichment. Water Air And Soil Pollution, 214(1-4): 175-184,  2011.
 57. Duman F., Aksoy A., Aydın Z. and Temizgül R.Effects of Exogenous Glycinebetaine and Trehalose on Cadmium Accumulation and Biological Responses of an Aquatic Plant (Lemna gibba L.). Water Air Soil Pollution, 217:545-556, 2011.
 58. Leblebici Z., Aksoy A. and  Duman F. Influence of salinity on the growth and heavy metal accumulation capacity of Spirodela polyrrhiza (Lemnaceae) Turkish Journal of Biology, 35(2):215-220, 2011.
 59. Makbul S., Hamzaoğlu E. and Aksoy A. Linaria turcica (Scrophulariaceae) a new species from Turkey. Ann. Bot. Fennici, 48:177-181 (2011)
 60. Yüzbaşoğlu E., Halıcı M G., Karabacak M. and Aksoy A. RAPD and ISSR markers indicate high genetic variation within Lobathallia radiosa in Turkey. Mycol Progress 10:219-228 (2011)
 61. Koç M., Aksoy A. and Hamzaoğlu E., A new species of Minuartia (Caryophyllaceae) from northwestern Anatolia. Turkey. Turk. J. Bot., 35: 337-341, (2011)
 62. Hamzaoğlu E., Budak U and Aksoy A. A new genus, Turanecio, of the Asteraceae (tribe Senecioneae). Turk. J. Bot., 35: 479-508, (2011).
 63. Yıldız A., Aksoy A., Akbulut G.,  Demirezen D., İşler C., Altuner E. M. And Duman F. Correlation Between Chlorophyll Degradation and the Amount of Heavy Metals Found in Pseudevernia furfuracea in Kayseri (Turkey). Ekoloji 20(78):82-88. (2011)
 64. Duran, A., Doğan B., Hamzaoğlu E. and Aksoy A. Scorzonera coriacea A. Duran & Aksoy (Asteraceae Cichorieae), a new species from South Anatolia, Turkey. Candollea 66:354-359 2011.
 65. Osma E., Serin M., Leblebici Z. and Aksoy A. Heavy Metal Accumulation in Some Vegetables and Soil in Istanbul. Ekoloji, 21(82):1-8, 2012.
 66. Ozturk, M; Altay, V, Gucel, S., Aksoy, A. Aegean Grasslands As Endangered Ecosystems In Turkey. Pakistan Journal of Botany, 44 (2): 7-18,  2012 .
 67. Albayrak, S., Aksoy, A., Sagdic, O., Albayrak, S., Antioxidant and antimicrobial activities of different extracts of some medicinal herbs consumedas tea and spices in Turkey, Journal of Food Biochemistry  doi:10.1111/j.1745-4514.2011.00568.x 2012.
 68. Albayrak, S. andA. Aksoy,. Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Activities of Two Endemic Anthemis Species in Turkey, Journal of Food Biochemistry. doi:10.1111/j.1745-4514.2012.00654.x. 2012.
 69. Albayrak, S. andA. Aksoy, 2012. Essential oil composition and in vitro antioxidant and antimicrobial activities of Thymus cappadocicus Boiss., Journal of Food Processing and Preservation. doi:10.1111/j.1745-4549.2012.00694.x
 70. Severoğlu Z., Sümer S., Yalçın B., Leblebici Z. and Aksoy A. Trace metal levels in edible wild fungi. Int. J. Environ.  Sci. Technol. (2013) 10:295–304 DOI 10.1007/s13762-012-0139-2
 71. S. Albayrak, A. Aksoy, S. Albayrak, O. Sagdic, In Vitro Antioxidant and Antimicrobial activity of some Lamiaceae species.Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science. Accepted.
 72. S. Albayrak, A. Aksoy,2013.Biological activities of Wiedemannia multifida (Linnaeus) Bentham and Wiedemannnia orientalis Fisch. & Mey. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 3(3), 196-201.
 73. B. Atasagun, A. Aksoy, E. Martin,  O. Uzun, 2013. Morphological, anatomical, palynological, karyological and autecological characters of Centaurea amaena Boiss. & Balansa [Sect. Phalolepis (Centaurea/Asteraceae)] Plant Syst Evol 299:1761–1767. DOI 10.1007/s00606-013-0831-9
 74. Osma E., Serin M., Leblebici Z. and Aksoy A. Assesment of heavy metal accumulations (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) in vegetables and soil. Pol. J. Environ. 22(5) 1449-1455 (2013)

      7.2. Other International Refereed Journals

1. Aksoy, A., W. H. G. Hale ve J. M. Dixon, “Towards a Simplified Taxonomy of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae)”, Watsonia, 22, 243-250 (1999).
2. Aytaç, Z. ve A. Aksoy, “A New Sideritis Species (Labiatae) from Turkey”, Flora Mediterranea, 10, 181-184 (2000).
3. Aksoy, A., A. Çelik, M. Öztürk ve M. Tülü, “Roadside Plants as Possible Indicators of Heavy Metal Pollution in Turkey,” Chemia I Inzynieria Ekologiczna, 11, 1152-1155 (2000).
4. Aksoy et all, “An overview of plant diversity, land use and degradation in the Mediterranean region of Turkey”, Environmental Management and Health, 13(5) 442-449 (2002).
5. Halıcı M.G., John V. and Aksoy, A. “Lichens of Erciyes Mountain (Kayseri, Turkey). Flora Mediterranea 15:5-18 (2005).

      7.3. 7.3.  The presentations pressed in the Proceedins books in the international scientifitic conferences

1. Aksoy, A., W. H. G. Hale ve J. M. Dixon, “Variation in Leaf and Capsule Morphology in Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. (Brassicaceae)”, IV. Plant Life in Southwest Asia Symposium, İzmir, Vol. I, 110-121, Ege University Press, 1995.
2. Al-Rajhi, M.A., M.R.D. Seaward, A.S Al-Amer ve A. Aksoy, “The Distribution of Metal Level on Particle Size. A Study Based on Deposited Dust in Riyadh, Saudi Arabia”, IV. Plant Life in Southwest Asia Symposium, İzmir, Vol. II, 1063-1079, Ege University Press, 1995.
3.Öztürk, M., H Özçelik, A. Aksoy ve E. Akçiçek, “Gardens in Turkish Culture and Botanical Gardens in Anatolia”, Proceeding of the Third Conference of International Association of Botanical Gardens Asian Division, Urumqi, 33-39, Urumqi, 1997.
4.Öztürk, M., E. Yücel, C Yarcı, A. Çelik ve A. Aksoy, “Plant Diversity in the Turkish Black Sea  Region and Strategies for its Conservation”, Proceeding of the NATO Advanced Research Workshop on Conservation of the Biological Diversity as a Prerequisite for Sustainable Development in the Black Sea Region,Batum, 153-173, Kluwer Academic Publishers, Nedherland, 1998.
5. Aksoy, A
. ve A. Çelik, “Studies on the Ecology of Plants Growing on the Historical Monuments of Kayseri, Türkiye”, Proceeding of the Vth ınternational Symposium, Tashkent, 5-7, Chine ENK, 2000.
6. Aksoy A
., Güvensen A., Akçiçek E and Öztürk M. “Etnoecology of Viburnum opulus L.” İnternational Symposium on Medicinal Plants: Linkages Beyond National Doundaries. Pp:65-70. Septempber 7-9, İslamabad-Pakistan, 2004. 2005
7.Aksoy, A
. and Hamzaoğlu, E.” Vegetation Zones in the Salty Marshes of Central Anatolia and Natural Borders of Agricultural Usage (Turkey). International Conference on Biosaline Agriculture & High Salinity Tolerance. 09-14 January 2005. Muğla-Türkiye.
8. Ozturk,M., Aksoy, A., Gucel,S., Altundag, E. 2011. Biodiversity and Conservation-A Case Study from Europe and Turkey.Proceedings of 2nd  International Conference “Biodiversity is our Life” (IC Biour -Life) (Eds. G.Raza Bhatti & Shireen Akhtar Soomro), CBC- Shah Abdul Latif University, Khairpur, Pakistan;(ISBN: 978-969-8584-03-0), pp:1-12.

7.4. The presentations pressed in the Abstract books in the international scientifitic conferences

1. Sağdıç, O., Aksoy, A. and Özkan, G.” Evalution of the Antibacterial and Antioxidant Potentials of European
                Cranberry Bush (Viburnum opulus L.) Fruit Extract. 1st International Food and  Nutrion Congress: Food Safety
                and Quality Through the Food Chain, 15-18 June 2005, TÜBİTAK-Maramara Research Centre, Food Institute,
                İstanbul (2005).

2. Demirezen Yılmaz D and Aksoy A. “Assesment of Heavy Metal Pollution  in Kızılırmak River.”. 10 th International
                Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management. İstanbul, Turkey, September
                18-22, 2006.

3. Aksoy A, Leblebici Z and Bağcı Y. “Determination of Heavy Metal Pollution in Some Honey Samples from Yozgat
               Province, Turkey. International Conference on Environment:Survival and Sustainability, 19-24 February, Near
                East University, Nicosia-Northern Cyprus, 2007.

4. Albayrak, S., Aksoy, A and Sağdıç, O. “Antioksidant, Antimikrobial Activities of the Extract of Turkish Endemic
                Senecio olypicus Boiss.” I. International Medicinal and Aramotic Plants Conference on Culinary Herbs. 29
                April- 04 May 2007. Antalya-Turkey,

5. Albayrak, S., Aksoy, A and Sağdıç, O. “Antioksidant, Antimikrobial Activities of the Extract of Turkish Endemic
                Helichrysum pamphylicum Davis.” I. International Medicinal and Aramotic Plants Conference on Culinary
                Herbs. 29 April- 04 May 2007. Antalya-Turkey,

6. Aksoy A., Yüzbaşıoğlu E. and Budak Ü.”A Preliminary Study of Genetic Diversity in Tulipa armena var. liycica”.
                International Symposium 7. Plant Life of South West of Asia. 25-29 June Eskişehir-Türkiye, 2007.

7. Aksoy A., Hamzaoğlu E. and Budak Ü.”Rediscovery of Three Plant Species Endemic to Turkey”. International Symposium 7. Plant Life
                of South West of Asia. 25-29 June Eskişehir-Türkiye, 2007.

8. Aksoy A., Leblebici Z. and Halıcı M.G. Biomonitoring of heavy metal pollution using lichen (Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.) exposed
                 in bags in a semi-arid region, Turkey . International Conference of  Plant Scients, 21-24 Apr,il, 2008. Pakistan.

9. Halıcı M.G., Aksoy A. & Kocakaya M. Lichenicolous fungi of Aladağlar National Park. IAL 6 Joint Meeting, 13-19 July 2008, California,
                USA.

10. Leblebici, Z. ve Aksoy, A., Aksoy, S., Bölükbaşı, E., “Effect of nutrient enrichment on lead uptake by aquatic plant (Lemna minor L.)”
                Internatıonal Conference on Plants Environmental Pollution 6-11 July 2009 Kayseri-Turkey.

 1. Aksoy, A. and Leblebici, Z., “Influence of nutrient addition on growth and heavy metal accumulation capacity of Spirodela polyrrhiza 
             and Lemna minor (Lemnaceae)”, Internatıonal Conference on Plants Environmental Pollution 6-11 July 2009 Kayseri-Turkey.
 2. Albayrak S., Aksoy A., Budak Ü., In vitro Bioactivity of Senecio doriiformis DC. subsp. doriiformis,
             Internatıonal Conference On Plants and Envıronmental Pollutıon (ICPEP-2009), 6-11 July 2009, Kayseri, TURKEY.
 3. Aksoy A., Ok D. and Pınar M. “Pollen morphology of Turkey’s endemic Helichrysum Mill. (Asteraceae) taxa. XIII OPTİMA Meeting,
              March 22-26, 2010Antalya-Türkiye.

7.4.1.  The international books or chapters in these books

1. 
Aksoy A. and Hamzaoğlu E. Vegetation Zones in the Salty Marshes of Central Anatolia and Natural Borders of Agricultural Usage (Turkey): Biosaline Agriculture and Salinity Tolerance in Plants (eds. Öztürk M, Waisel Y, Khan M.A. and Görk G.). Birkhauser Verlag, Basel, 109-116, 2006.
2. 
Öztürk M. Aksoy et al. 2008. Plants as Biomonitors of Trace Elements Pollution in Soils. In:Trace Elements as Contaminants and Nutrients.  (Edid. M.N.V. Prasad), A John Willy, USA

 

7.4.2. The national books or chapters in these books

1. Aksoy, A. Çöller ve Çölleşme: Bitki Biyolojisi (Editör. Kani Işık) Palme Yayıncılık, sayfa  428-441, 2004.

2. Aksoy, A. Otlaklar: Bitki Biyolojisi (Editör. Kani Işık) Palme Yayıncılık, sayfa 442-455, 2004.

3. Göktürk R., Sümbül H, Aksoy A. ve Baktır İ. Hacılar (Kayseri)’ın 200 Bitkisi. Kayseri, Büyükşehir Belediyesi Yayınları 2006

4. Aksoy ve ark. 2007. Sultan Sazlığı Bitkileri, Plants of Sultan Sazlığı. M.Grup, Kayseri

5. Aksoy, A. ve Yıldız B. 2008 (Çeviri, Bölüm 8). "Ekosistem Gelişimi". ss: 336-373. Yeri: Ekoloji’nin Temel İlkeleri. Çeviri Editörü: K. ISIK. Palme Yayıncılık, Ankara, ss: 598 + XXII. (Çevirisi yapılan orijinal kitap: E.P. ODUM and G.W. BARRETT. 2005. Fundamentals of Ecology, Thomson Learning Brooks/Cole, Belmont, CA, USA, 624 pp).

6. Serin , Y. Aksoy, A ve ark. 2008. Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri.T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müd. Ankara.

7. Aksoy A ve Sağdıç O. 2010. Gilaburu Meyve Suyu. İçecekler- Beslenme ve Sağlık (Yazarlar Ötles S. ve Akçiçek E). ss 197-199.  Palme Yayıncılık Ankara.

      7.5.  The publications in refereed national journals

1. Gemici, Y. ve A. Aksoy, “İç Anadolu Bölgesinin Fitocoğrafik Özellikleri”, Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), 1380-1390 (1992).

2. Aksoy, A. ve Y. Gemici, “Contributions a l’ Etude de la Flore du Mahmut Dağı (Kemalpaşa-İzmir) I”, Journal of Faculty of Science, Ege University, 15(2), 43-53 (1993).

3. Aksoy, A. ve Y. Gemici, “Contributions a l’ Etude de la Flore du Mahmut Dağı (Kemalpaşa-İzmir) II”, Journal of Faculty of Science, Ege University , 16(1), 39-47 (1993).

4. Aksoy, A. ve U. Şahin, “Elaeagnus angustifolia L. as a Biomonitor of Heavy Metal Pollution”,  Turkish Journal of Botany, 23, 83-87 (1999).

5. Aksoy, A., U. Şahin ve F. Duman, “Robinia pseudo-acacia L. as a Possible Biomonitor of Heavy Metal Pollution in Kayseri”, Turkish Journal of Botany, 24, 279-284 (2000).

6. Aksoy, A., F. Duman ve D. Demirezen, “Atmosferdeki Ağır Metallerin Tutulmasında Bitki Tüylerinin Rolü ve Ağır Metal Dağılımında Rüzgarın Etkisi”, Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 16 (1-2), 31-37 (2000).

7. Demirezen, D. and Aksoy A.” Determination of heavy metals in bee honey using by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). G.U. Journal of Science, 18 (4) 569-573 (2005).

8. Halıcı, M.G. ve Aksoy, A. “Niğde İlinden Liken Kayıtları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (1-2) 20-25 (2006)

9. Halıcı M. G., Aksoy A. Saxicolous and terricolous lichens of Şirvan Mountain (Pınarbaşı, Kayseri), Tr. J. of Botany 30(6): 477-48 1(2006).

10. Halıcı MG. Aksoy A. Some lichen records from Muğla province, OT Sistematik Botanil Dergis, 13, 195-198,2006.

11. Hamzaoğlu E. ve Aksoy A. “ Sultansazlığı Bataklığı Halofitik Toplulukları Üzerine Fitososyolojik Bir Çalışma (İç Anadolu-Kayseri”.Ekoloji 60:8-13 (2006).

12. Halıcı, MG, Aksoy A and Kocakaya M. “Some Lichens from Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırşehir and Yozgat Provinces (Turkey)” Turkish Journal of Botany 31(2) 162-170 (2007).

13. Budak, Ü, Hamzaoğlu, E and Aksoy, A. “A New Record for the Flora of Turkey: Tephroseris cladiobotrys (Ledeb.) Griseb. & Schhenk (Senecioneae, Asteraceae)”. Turkish Journal of Botany 31(2) 1-4 (2007).

14. Demirezen Yılmaz, D., Aksoy, A., “Physiological Effects of Different Environmental Conditions on The Seed Germination of Rumex scutatus L. (Polygonaceae)”. E.Ü. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 23 (1-2), 24-29 (2007).

15. Hamzaoğlu E., Budak A. and Aksoy A. “A New Species of Gagea Salisb. (Liliaceae) from Sivas (Central Anatolia, Turkish Journal of Botany 32: 261-264 (2008).

16. Leblebici, Z. ve Aksoy, A., “Kayseri civarında satılan bazı kuruyemişlerin ağır metal  miktarlarının karşılaştırılması”, Nobel Dergileri, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(1):5-9, 2008.

17. Uysal T., Budak Ü., Aksoy A. ve Hamzaoğlu E.. A new Centaurea L. recorded from Anatolia for the flora of Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 16 (2) 9-12, 2009.

      7.6.  The presentations pressed in the Proceedins books in the national scientifitic conferences

1. Gemici, Y., N. Özel, A. Aksoy ve L. Şık, “Batı ve Güney Anadolu Yüksek Dağ Çayırları”, Türkiye 2. Çayır-   Mera Kongresi, 160-171 İzmir, 1991.

2. Aksoy, A., “Kayseri-Kırşehir Karayolunda Yetişen Bitkilerde Ağır Metal Kirlenmesi”, III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Kırşehir, 1997.

3. Çelik, A., A. Güvensen, A. Aksoy ve M. Öztürk, “Söke-Doğanbey-Karina Serisinde Yangın Sonrası Gelişen Bitki örtüsü Üzerine Araştırmalar”, Söke Tarım ve Çevre 97 Sempozyumu, Söke, 139-148 1997.

4. Çelik, A., B. Şeşen, A. Aksoy ve M. Öztürk, “Prene (Söke-Aydın) Kentinde Fitoekolojik Gözlemler”, Büyük Menderes Havzası 3. Tarım ve Çevre Sempozyumu, Söke, 45-53 1998.

5. Aksoy, A., U. Şahin ve D. Demirezen, “Sultan Sazlığı ve Çevresinde Ağır Metal Kirlenmesi ve Nymphaea alba L. (nilüfer) Bitkisinin Ağır Metal Kirlenmesinde Bioindikatör Olarak Kullanılması”, I. Atıksu Sempozyumu, Kayseri, 205-208 1998

6. Aksoy, A.”Erciyes Dağı’ndaki (Kayseri) Bazı Bitkilerin Kullanım Amaçları ve Yöresel Adları”. I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, 2003.

7. Aksoy A ve Vural C. “Erciyes Dağı’nda Vejetasyon Katları ve Bu Katların Baskın Türleri”. I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, 2003.

8. Güvensen A. ve Aksoy A. “Erciyes Yöresi Ballarının Palinolojik Özellikleri”. I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, 2003.

9. Halıcı, M.G., Aksoy, A. ve Demirezen, D., Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy Liken türü kullanarak Erciyes Dağı ve çevresinde ağır metal kirliliğinin ölçülmesi, I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, 2003.

10. Demirezen, D. ve Aksoy, A. Erciyes Dağı Çevresindeki Sularda Yetişen Lemna minor Bitkisinde Ağır Metal Kirliliği. I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, 2003.

11. Halıcı, M.G. ve Aksoy, A., Likenlerin Ekonomik Önemleri ve Yerköy (Yozgat) Civarlarında Tespit Edilen Bazı Liken Türleri, Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu, Yozgat, 2004.

12. Demirezen, D., Aksoy, A., “Kayseri ve Çevresinde Yetişen Bazı Sebze Türlerinin Ağır Metal İçerikleri”. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, “ 25, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2004.

13. Halıcı, M.G. ve Aksoy, A., Erciyes Dağı’ndan Türkiye için yeni bir liken türü: Sporastatia polyspora (Nyl.) Grummen, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, 2004.

14. Budak, Ü. ve Aksoy, A. Yerköy ve Civarı Florası. Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu, Yozgat, 2004.

15. Budak, Ü. Aksoy, A. Yerköy Civarında Bazı Bitkilerin Yöresel Adları ve Kullanımları. Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu, Yozgat, 2004.

16. Öztürk, M., Güvensen, A., Aksoy, A. ve Beyazgül, M. An Overview of the soils and suistaninable land usage in Türkiye. GAP V. Mühendislik Kongresi, 26-28 Nisan, Şanlı Urfa, 2006

17. Aksoy, A. ve Leblebici, Z. Kayseri Yöresine ait bazı bal örneklerinin ağır metal konsantrasyonları. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Aydın, 2006.

18. Aksoy, A. ve Albayrak S.” Hacılar’ın Bazı Şifalı Bitkileri, Yöresel Adları ve Kullanım Amaçları”. 1. Hacılar Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2007, Kayseri.

19. Leblebici, Z. ve Aksoy, A., “Karasu suyu ile sulanmış pancarlarda ağır metal miktarının tespiti” VII. Ekoloji ve Çevre Kongresi, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya, 2007.

20. Aksoy, A. ve Leblebici, Z, “Kayseri yöresinde bulunan bazı sebzelerde ağır metal birikiminin incelenmesi”(Sözlü) VII. Ekoloji ve Çevre Kongresi, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya, 2007.

21. Albayrak, S., Aksoy, A., Sağdıç, O., Türkiye’de Yetişen Bazı Endemik Helichrysum Gaertn Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi, Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum, 941-944. 2008.

22. Aksoy, A., Albayrak, S., Sağdıç, O., Türkiye’de Yetişen Endemik Salvia halophila’nın Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi, Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum, 945-948. 2008

23. Aksoy, A., Albayrak, S. Tomarza İlçesinin Bazı Şifalı Bitkileri, Yöresel Adları ve Kullanım Amaçları, I. Tomarza Sempozyumu, Kayseri, 19-22 Haziran, 2008.

24. Albayrak, S., Aksoy, A., Budak, Ü., Sağdıç, O. Türkiye’de Yetişen İki Senecio Türünün Biyoaktivitesinin Belirlenmesi, s. 337, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

25. Albayrak, S., Aksoy, A., Sağdıç, O. Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Mentha x piperita Uçucu Yağ ve Ekstraktının Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi, s. 337, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

26. Albayrak, S., Aksoy, A., Sağdıç, O. Bitkisel Ürünlerin Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, s. 374-375, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

27. Eroğlu, H.E., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A., Budak, Ü., Albayrak, S. Periferal Kan Lenfositlerinde Senecio trapezuntinus Boiss. Türünün Mitotik İndeks, Replikasyon İndeksi ve Mikronükleus Üzerine Etkisi, s. 475, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

28. Eroğlu, H.E., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A., Budak, Ü., Albayrak, S. Geleneksel Halk Tıbbında Yaygın Olarak Kullanılan Helichrysum plicatum DC. subsp. plicatum Taksonunun Genotoksik Potansiyeli, s. 475-476, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

29. Yüzbaşıoğlu, E., Halıcı, M.G., Aksoy, A., Protoparmeliopsis muralis Türünde Genetik Varyasyonun Belirlenmesi, s. 351, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

30. Leblebici, Z., Aksoy, A., Farklı tuz konsantrasyonlarının Spirodela polyrrhiza (Lemnaceae) Bitkisinde Büyüme Oranına ve Ni Alınım Kapasitesine Etkisi, s. 362-363, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

31. Aksoy, A., Leblebici, Z., Kayseri yöresinden toplanan bazı üzüm ve yaprak örneklerinde ağır metal birikiminin incelenmesi, s. 378, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

32. Budak, Ü., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A., Türkiye Caucasalia B. Nord. (Senecioneae/Asteraceae) Cinsinin Taksonomisi, s. 444, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

33. Kocakaya, M., Aksoy, A., Kızıldağı’ndan Dünya için İkinci Kayıt bir Likenikol Fungus türü Polycoccum aksoyi Halici&V. Atienza, s. 450, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

34. Aksoy, A., Hamzaoğlu, E., Demirelma, H., Endemik bitki cenneti Kızıldağı (Çamlık Kasabası, Derebucak-Konya), s. 143, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

35. Karaer, H., Karaer, F., Şahin, N., Aksoy, A., Amasya veKayseri İllerinde Biyoloji Öğretmenlerine Düzenlenen Çalıştayların Değerlendirilmesi, s. 225, .19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Trabzon, 2008.

36. Leblebici, Z. ve Aksoy, A. ve Duman, F.,   “Lemna gibba L.’da (Lemnaceae), fosfat düzeyinin Pb alınımı üzerine etkisi, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, 2009.

37. Aksoy, A.ve Leblebici, Z  “Lemna trisulca L.’da (Lemnaceae) besin zenginleştirilmesinin (KH2PO4, KNO3 ve K2SO4) Cd ve Cr alınımı üzerine etkisi, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, 2009.

38.Paksoy, M.Y., Aksoy, A., Munzur Dağları’nda Yayılış Gösteren Inula L. Türlerine Genel Bir Bakış, I. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu (Ekonomi- Tarih- Toplum- Çevre), Tunceli, 2010.

39. Aksoy A., Leblebici Z. Ve Osma E. Parietaria judaica L.’nın Ağır Metal Kirliliğinde Biyomonitör Olarak Kullanılması. Ekoloji 2011, 5-7 Mayıs 2011, Düzce.

      7.7.  Other publications

1. Aksoy, A., “Kentsel Ekosistemlerde Çevre Sorunları ve Eğitimi”, MMO Makine Bülteni, Kayseri, 19,24-26 2000.

2. Aksoy, A., “Kayseri’nin Tarihi Yapılar Üzerinde Bulunan Bitkiler ve Etkileri”.Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı, (edit, Denktaş, M. ve Özbek, Y.) Kayseri-2001.

8.    Projects

 1. Rumex scutatus. (Ekşimek) Tohumlarının Çimlenme Eko-Fizyolojisi,  Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi,1999.
 2. Yılanlı Dağı (Kayseri) ve Çevresinin Florası, 97-056-26 Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 2001.
 3. Kırdağı (Konya, Derebucak-Antalya, Akseki) Florası, 98-056-25 Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 2002 .
 4. Sultan Sazlığı ve Çevresinde Bulunan Bazı Aquatik Bitkilerin Ağır Metal Kirlenmesinde Biyolojik İndikatör  Olarak Kullanılması, Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi,  Proje Yöneticisi, 2002 .
 5. Sucul Bitkilerin Biomonitör Olarak Kullanılması ve Sucul Bitkilerde Ağır Metal Tayini, 2000-12-1 Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi ,2003.
 6.  Kayseri ve Çevresinde Halk Tarafından Kullanılan Bitkilerin Yöresel Adları ve Kullanım Amaçları, 2000-052-4 Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 2003.
 7. Sultan Sazlığı ve Çevresindeki Sucul Ekosistemlerde Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi”. DPT Projesi, Proje Yöneticisi 2003.
 8. Erciyes Nakılı (Sılene argaea Fısch. ve C.A. Mey.)'nın Anatomik Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri.” Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 2005.
 9.  Erciyes Dağı’nın Liken Florası Üzerine Sistematik Araştırmalar  Erciyes  Üniversitesi Bilimsel Araştırma, Proje Yöneticisi Projesi 2004.
 10. Kızılırmak nehrindeki ağır metal kirliliğinin incelenmesi ve kirlilik tespitinde sucul makrofitlerden yararlanılması., Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 2005.
 11. Aladağlar Milli Parkı (Kayseri, Adana, Niğde) Liken Florası”. TÜBİTAK İleri Araştırma Projesi, No:105T175 Proje Yöneticisi (2007).
 12. Kayseri Şehir Florası. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi (2006).
 13. Kayseri ve Çevresinde Bulunan Bazı Balların Ağır Metal İçerikleri. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi (2006).
 14.  Türkiye Senecio L. cinsi (Asteraceae) türlerinin taksonomik ve biyokimyasal yönden incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü,  (2007).
 15. Kayseri merkez ve ilçelerinde yetişen Astragalus sp. (geven) bitkisinin ve yetiştiği toprakların selenyum içeriklerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırıcı, (2006).
 16. Türkiye Senecio L. (Asteraceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu. TÜBİTAK İleri Araştırma Projesi, No.106 T240 Yardımcı araştırıcı (2009).
 17. Türkiye’de Yayılış Gösteren Lemnaceae (Sumercimeğigiller) Üyelerinde Bazı Ağır Metallerin Alınımı Üzerine Nitrat Sülfat ve Fosfat’ın Etkisi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,  Proje Yürütücüsü (20010-devam ediyor).
 18. Kayseri’deki Biyoloji Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı, TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi, 25 Ağustos-1 Eylül 2007. Proje Yürütücüsü.
 19. Kayseri’deki Fen ve Teknoloji Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı, TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi, 14-20 Haziran 2008. Proje Yürütücüsü.
 20. Kızıldağı Liken Florası (Konya- Derebucak, Çamlık Kasabası)”, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü 2008.
 21. Erciyes Dağındaki Bazı Likenlerin Moleküler Yönden İncelenmesi, Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, FBA-06- 03, 208. (Yardımcı Araştırıcı).
 22. Türkiye;de Çay ve Baharat Olarak Tüketilen Bazı Tıbbi Bitkilerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi. Erc. Üniv. Araş. Fonu Projesi, FBA-2009- 857, 2010. (Yardımcı Araştırıcı).
 23. Bakır Dağı (Develi-Kayseri) Liken ve Likenikol Fungus Çeşitliliği, Üniv. Araş. Fonu Projesi, FBA-09- 908, 2010. (Yardımcı Araştırıcı).
 24. Türkiye Helichrysum  Mill. (Asteraceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2011.
 25. Mainstreaming biodiversity conservation and sustainable use for improved human nutrition and well-being. GEF ve FAO project (Danışman), 2011-2015.
 26. Türkiye Dianthus L. Cinsinin (Caryophyllaceae) Revizyonu. Tübitak Projesi 2012: 111T873 (Araştırıcı).
 27. Türkiye Minuartia L. Cinsinin (Caryophyllaceae) Revizyonu. Tübitak Projesi 2013: 113Z260 (Araştırıcı).

 

9.    Administrative Positions

Head of Biology Department                                    Erciyes University       2007- 2013
Vice President of Biology Department                    Erciyes University       1996-2002
Faculty of Science, Commission Member             Erciyes University      1999-2013
Faculty of Science Biology Department                  Head of Botany         1996-2013

10. Editorial Board and Referees in the journals

A) Editorial Board

Turkish Journal of Botany
Turkish Journal of Biology
Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi
Sakarya Üniv.Fen Edebiyat Dergisi
Erciyes Üniversitesi Fen Bil. Dergisi
Biodicon

B) Reviewer

Chemosphere
The Science of the Total Environment
Water, Air and Soil Pollution
Environment International
Mycotaxon
Environmental Monitoring and Assessment
Pollution and Remediation
Fresenius Environmental Bulletin
Pharmaceutical Biology
Pakistan Journal of Botany
Turkish Journal of Botany
Turkish Journal of Biology
Journal of Applied Biological Sciences
Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi
Ekoloji
Biodicon
Ot Sistematiği Dergisi
Sakarya Üniv.Fen Edebiyat Dergisi
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Selçuk  Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Fırat  Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Süleyman Demirel  Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

11. Teaching & Lectures (Graduate and Undergraduate)

Academic Year

Period

Name of the Lesson

Weekly hour

Number of students

Teorical

Practical

2011-2012

Fall

General Biology  (Botany)

4

 

81+80*

General Biology  Lab I

 

2

42*

Medical Plants

2

 

30+32*

Master and PhD

Practicum of Plant Taxonomy I

3

 

1

Population Ecology

3

 

5

Spring

Flowering Plants

4

 

107+118

Flowering Plants Lab.

 

2

35+40

 

Field Excursion (Botany)

2

 

18+20

Master and PhD

Ecology of watery areas (PhD)

3

 

1

Practicum of Plant Taxonomy II Identification (Master)

3

 

5

2012-2013

Fall

General Biology  (Botany)

4

 

96+75*

General Biology  Lab I

 

2

32*

Medical Plants

2

 

10+44*

Master and PhD

Practicum of Plant Taxonomy I

3

 

4

Population Ecology

3

 

7

Spring

Flowering Plants

4

 

 

Flowering Plants Lab.

 

2

109+86*

Field Excursion (Botany)

2

 

51+51**

Master and PhD

Ecology of watery areas (PhD)

3

 

21+23*

Practicum of Plant Taxonomy II

3

 

1

 

 

 

 

 

5

*  Given as I. ve II. Education lessons.

Sayfa Özeti: Ahmet AKSOY CV

Sayfa Açıklaması: Ahmet AKSOY CV

Anahtar Kelimeler: