Akdeniz Üniversitesi

**Bölüm Duyuruları**

******Bölüm Başkanlığı Duyurusu******

********************************
Öğrencilerimizin Dikkatine!
Bölümümüz Örgün Öğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin seçmeli derslerini 09.09.2014 Salı günü itibariyle seçebilecekleri bildirilmiştir. Detaylı bilgi için öğrenci işleri web sayfasına başvurulabilir.
*********************************

ÖZGEÇMİŞ (01.01.2012)

1.      Adı Soyadı: Mehmet Akif KILIÇ

2.      Doğum Tarihi: 1970

3.      Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji

Hacettepe Üniversitesi

1987-1991

Y. Lisans

Bakteri Fizyolojisi

University of East Anglia, İngiltere

1993-1995

Doktora

Protein Biyokimyası

University of East Anglia, İngiltere

1995-1999

 5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :     2005

Doçentlik Tarihi                :      -                                    

Profesörlük Tarihi            :  

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri:

1- Ebru Çelen, Antalyada tarim arazilerinde aerobik nitrat redüksiyonu yapan bakterilerin izolasyonu ve karakterizasyonu. 2001-2002.

2- Ece Şimşek, Demir depo proteini ferritin'in kemotörapatikleri taşıma özelliklerinin araştırılması ve geliştirilmesi. 2002- 2003.

3- Erdal Özlü, Rekombinant Fare H-Ferritin Protein izolasyonu ve Bir Antikanser İlaç Olan Doksorubisini Tutuklama Özelliğinin Araştırılması, 2005-2008.

4- Müslime Tanrıseven, Çiriş Otu Asphodelus aestivus Brot. (Liliaceae) Özütünün Meme Kanseri (MDA-MB 231) Hücreleri Üzerine Olan In Vitro Sitotoksik Etkisinin Araştırılması, 2006-2009.

5- Ezgi Başar, Çivanperçemi (Achillea lycaonica Boiss. & Heldr.) Bitkisinin Toprak Üstü Kısmının Etanol Ekstresinin Hepatoma-G2 (Hep-G2) Hücre Hattı Üzerine Sitotoksik Etkisinin Araştırılması, 2006-2010.

6- Kemal Uran, Okratoksin A İçeren Yemle Beslenmiş Wistar Çeşidi Erkek Sıçanların (Rattus norvegicus) Karaciğer ve Böbrek Dokularında Okratoksin Birikimi ve Testosteron hormon düzeyi ile İlişkisinin Araştırılması, 2009-2011.

       6.2.  Doktora Tezleri

1-  Ebru Çelen, Çayır-mera Vejatasyonlarından Azotobacter İzolatlarının Elde Edilmesi ve Moleküler Karakterizasyonu, 2003-2009

2- Mesut Yılmaz, Kahverengi Alabalık (Salmo trutta macrostigma, Dumeril 1858) β-Aktin promotor + rtGH1 Vektörünün Hazırlanması 2009- (II. Danışman)

 7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 • Mor, F., Kilic, MA., Ozmen, O., Yilmaz, M., Eker, I., Uran, K., Haligur, M. and Mantle, PG. 2011. Ochratoxin A Related Organ Damages and Toxin Levels in Male and Female Wistar Rats and the Effect of Castration, Toxicological Sciences, Gönderildi.
 • Kilic, MA., E. Ozlu and S. Calis (2011) A Novel Protein-based Anticancer Drug Encapsulating Nanosphere: Apoferritin-doxorubicin Complex, Journal of Biomedical Nanotechnology, JBN-11-EU02-20. Basımda.
 • Yilmaz, M., Turkdemir, H., Kilic, MA., Bayram, E., Cicek, A., Mete, A., and Ulug, B. (2011) Biosynthesis of silver nanoparticles using leaves of Stevia rebaudiana, Materials Chemistry and Physics, 130: 1195–1202
 • E. Simsek and M.A. Kilic (2005) Magic Ferritin: A Novel Nano Drug Encapsulation Bullet, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 293:509-513.
 • S. A. Malone, A. Lewin, M. A. Kilic, D. A. Svistunenko, C. Cooper, M. T. Wilson, N. E. Le Brun, S. Spiro & G. R.Moore. (2003) Protein template-driven formation of polynuclear iron species. Journal of American Chemical Society, 126: 496-504.
 • M. A. Kilic, S. Spiro & G. R. Moore(2003) Stability of a 24-meric homopolymer: Comparative studies of assembly-defective mutants of Rhodobacter capsulatus bacterioferritin and the native protein. Protein Science, 12:1663-1674.

       7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

       7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

      7.4a.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • S. Spiro, M.A. Kilic, A. Lewin, S. Dobbin, A.J. Thomson & G.R. Moore. (1999) Interactions of heme and other metal ion complexes with the bacterial Fe-uptake regulatory protein and with bacterioferritin. In “Inorganic Biochemistry & Regulatory Mechanisms of Iron Metabolism” (ed. G.C. Ferreira, R. Franco & J.J.G. Moura) Wiley-VCH, Germany.

 7.4b.  Yazılan/Çevirilen Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • M.A. Kılıç. (Editörler: Battal Çıplak, Hasan H. Başıbüyük, Süphan Karaytuğ, İslam Gündüz, II. Baskıdan Çeviri) 1. Bölüm: HIV'i Anlamak,  19. Bölüm: İnsan Sağlığı ve Evrim. Evrimsel Analiz, 2002, Palme Yayıncılık,Ankara.
 • M.A. Kılıç. (Editörler: Battal Çıplak, Hasan H. Başıbüyük, Süphan Karaytuğ, İslam Gündüz, IV. Baskıdan Çeviri) 1. Bölüm: HIV'i Anlamak,  14. Bölüm: İnsan Sağlığı ve Evrim. Evrimsel Analiz, 2009, Palme Yayıncılık, Ankara.

       7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • E. Çelen & M.A. Kilic.  (2004) Isolation and Characterisation of Aerobic Denitrifiers from Agricultaral Soil.  Turkish Journal of Biology, 28:9-14.

       7.6a.  Ulusalararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Yilmaz, M., Turkdemir, H., Kilic, MA., Bayram, E., Cicek, A., Mete, A., and Ulug, B. (2011) Biosynthesis of silver nanoparticles using leaves of Stevia rebaudiana, NanoMaterials, NanoFabrication, NanoEngineering and NanoConstruction of NN11 Conference, Thessaloniki, Yunanistan.
 • M.A. Kilic  (2010) A Naturally Engineered Protein for Biotechnological Applications: A Story of an Iron Storage Protein., Novel Approaches in Protein Engineering, İstanbul.
 • Erdal OZLU and Mehmet Akif KILIC (2006) Anti-cancer Drug Encapsulation into a Potential Protein-based Targeted Drug Delivery System, 2nd Fabisch-Symposium for Cancer Research and Molecular Cell Biology, Targeted Tumor Therapies, Berlin. Almanya.
 • Erdal OZLU and Mehmet Akif KILIC (2006) Doxorubicin Encapsulation into Ferritin Nanosphere, 33rd Annual Meeting of the Controlled Release Society, Vienna, Avusturya.
 • M.A. Kilic (2006) Implications and Risks in World-Wide Genetic Screening, Workshop on Ethical Approach of Biomedical Research, Bucharest, Romanya.
 • M.A. Kilic (2006) Developing a Protein-based Targeted Drug Delivery System for Cancer Therapy: Ferritin-doxorubicin Complex, Proteomics: Protein Structure and Function Workshop, Akdeniz University, Antalya.
 • M.A. Kilic, S. Spiro and G. Moore (2005) Tale of a Multimeric Protein: From Monomer to 24-mer and vice versa. Protein Misfolding, Protein Modification and Age-Related Diseases, Spetsia, Yunanistan.
 • M.A. Kılıç (2005) National Association of Social and Applied Gerontology in Turkey. The 18st Congress of the International Association of Gerontology, Rio de Janeiro, Brezilya.
 • M.A. Kilic (2005) Genogeography and the Future of Nationalism and Racism, Science, Law and Ethics, Hafia, İsrail.
 • M.A. Kılıç (2005) Ulusal Gerontoloji Derneği: Vizyon ve Misyon 2023. 1. Türkiye Uluslararası Gerontoloji Sempozyumu, Antalya.
 • E. Simsek & M.A. Kilic. (2004) Magic Ferritin: A Novel Chemotherapeutic Encapsulation Bullet. Conference on Drug Transport and Delivery, Tromso, Norveç.
 • E. Simsek & M.A. Kilic. (2004) Ferritin: A New Nano Drug Encapsulation System. 5th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers, Lyon, Fransa.
 • E. Çelen ve M.A. Kılıç. (2003) Isolation and Characterisation of Aerobic Denitrifiers from Agricultaral Soil. 153rd Society for General Microbiology Meeting, UMITS, Manchester, İngiltere.
 • M.A. Kılıç ve S. Spiro. (1998) Structural and functional characterization of Rhodobacter capsulatus bacterioferritin. Iron Proteins IX, Lisbon, Portekiz.

 7.6b.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 Mehmet Akif Kılıç, Firdevs Mor, İlknur Eker, Mesut Yılmaz. (2009) Bir Sıçan İdrar Proteinin (a2u-globulin) Cinsiyet, Gelişim ve Testis Bağımlı Değişimi. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, İstanbul.

 • Sevil Aksu, İlknur Eker, Mesut Yılmaz, Mehmet A. Kılıç. (2009) Sıçan İdrarında Bulunan Alfa2u-globulin Çeşitliliğinin 2-D Jel Elektroforez Sistemi ile Belirlenmesi. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, İstanbul.
 • Yılmaz, M., Özbaş, M. ve Kılıç, M.A. (2009) Alabalıklarda Gen Transferi. Doğal Alabalık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma. Trabzon.
 • M.A. Kilic, E. Ozlu, A. Karadeniz and E. Basar (2008) From Protein Structure-Function to Technology: Ferritin Anticancer Drug Delivery System. XX. National Biochemistry Congress, Nevsehir,Ankara.
 • M.A. Kilic (2008) Genoanthropology: A journey to dawn of human beings on the footprint of human genes. III. Biological Anthropology Conference,Ankara.
 • M.A. Kilic, S. Spiro ve G.R. Moore (2006) Rekombinant Yabanıl ve Mutant Rhodobacter capsulatus Bakterioferritin Proteinin Hem Bağlama Özelliklerinin Ortaya Konması, XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın.
 • M.A. Kılıç, S. Spiro ve G.R. Moore. (2002) Using the X-ray Structure of Escherichia coli Bacterioferritin for Engineering Catalytically Active Dimeric BFR.  Protein Structure Prediction Workshop, Kemer-Antalya.
 • R. Felek, N. Çıbık, D. Oğünç, M.A. Kılıç, M. Gültekin. (2002) İdrar örneklerinden izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik in-vitro dirençlilikleri. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Kemer-Antalya.

       7.7a.  Sunulan Seminerler

 • KILIÇ, Mehmet Akif. Havuz Suyunun Mikrobiyolojik Analizi, Havuz Suyu Şartlandırma ve Analiz Becerileri Temel Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Akademik ve Sektörel Eğitim Dizisi-III. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu. Antalya. 2011.
 • KILIÇ, Mehmet Akif. Yaşam ve Evrim: Moleküler Biyolojinin Gözü ile Mikroorganizmaların Çeşitliliği ve Evrim, Hüseyin Girenes Fen Lisesi, Alanya, Antalya. 2010.
 • KILIÇ, Mehmet Akif. Grip Virüsleri ve Domuz Gribi, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Konferans Salonu, Antalya. 2009.
 • KILIÇ, Mehmet Akif. Canlıların Enerji Elde Mekanizmaları ve Fotosentez, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü İLBAB Projesi, Akdeniz Üniversitesi Uygulama Oteli Konferans Salonu, Antalya. 2009.
 • KILIÇ, Mehmet Akif. Mikroorganizmaların Çeşitliliği, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü İLBAB Projesi, Akdeniz Üniversitesi Uygulama Oteli Konferans Salonu, Antalya. 2009.
 • KILIÇ, Mehmet Akif. Grip Virüsleri ve Evrimi, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Anadolu ve Fen Lisesi Öğretmenleri Eğitim Programı, Akdeniz Üniversitesi Uygulama Oteli Konferans Salonu, Antalya. 2009.
 • KILIÇ, Mehmet Akif. Grip Virüsleri ve Kuş Gribi, Akdeniz Üniversitesi, Olbia Sinama Salonu, Antalya. 2005.
 • KILIÇ, Mehmet Akif. Protein Engineering: From Basic Science to Technology,Middle EastTechnicalUniversity, Department of Chemistry,Ankara, 2008.
 • KILIÇ, Mehmet Akif. İnsan Genom Projesi ve Etik, Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Konforans Salonu, Antalya. 2004.
 • KILIÇ, Mehmet Akif. Gen Mühendisliği ve Etik, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Antalya. 2003.
 • KILIÇ, Mehmet Akif. Savaş ve Biyosilahlar, Akdeniz Üniversitesi Olbia Seminer Salonu, Antalya. 2003.
 • KILIÇ, Mehmet Akif. AIDS ve Evrim, Akdeniz Üniversitesi Konferans Salonu. Antalya. 2003.
 • KILIÇ, Mehmet Akif. Engineering catalytically active Rhodobacter capsulatus dimeric bacterioferritin. Molecular Biology and Protein Metallo-Centre Talks, Norwich, İngiltere. 1998.

 7.7b. Katılınan Uluslararası ve Ulusal Konferans/Çalıştay ve Kurslar

 • IV. Avrupa Halk Sağlığı Genomik Ağı Toplantısı  (IV. European Public Health Genomics Network Meeting), 2009, İstanbul.
 • III. Avrupa Halk Sağlığı Genomik Ağı Toplantısı  (III. European Public Health Genomics Network Meeting), 2008, İngiltere.
 • II. Avrupa Halk Sağlığı Genomik Ağı Toplantısı  (II. European Public Health Genomics Network Meeting), 2007, İtalya.
 • I. Avrupa Halk Sağlığı Genomik Ağı Toplantısı  (I. European Public Health Genomics Network Meeting), 2006, Almanya.
 • Proje Yönetimi, TÜSSİDE. İstanbul, 2005.
 • Genomik ve Proteomik Kursu (Course on Genomics and Proteomics), EBİLTEM. 2004. İzmir.

 

8.    Projeler

 • M.A. Kılıç, Yardımcı Araştırmacı. Firdevs Mor, Proje Yöneticisi, Wistar Çeşidi Sıçanların Okratoksin A Toksikokinetiğinin Testosteron Hormon Düzeyi ile İlişkisinin Araştırılması, TÜBİTAK, Hızlı Destek, 25.000 TL, 2011-2012, İşlemde.
 • M.A. KILIÇ, Proje Yöneticisi, WİSTAR ÇEŞİDİ DİŞİ SIÇANLARDA OKRATOKSİN A TOKSİKODİNAMİĞİNİN ÖSTROJEN VE TESTOSTERON HORMONU İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Önerilen Bütçe: 50,000 TL. 2011-2013. İşlemde.
 • M.A. Kılıç, Yardımcı Araştırmacı. Firdevs Mor, Proje Yöneticisi, WistAr Erkek Sıçanında Okratoksin A Toksikokinetiğinin Belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2010-2011.
 • M.A. Kılıç, Yardımcı Araştırmacı, Wistar Erkek Sıçanının Yaş ve Testise Bağlı alfa2u-globulin Protein Düzeyinin Belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP, 10.000 TL, 2009-2010.
 • M.A. Kılıç, Proje Yöneticisi, 105T338, KARİYER: Anti-Kanser İlaç Taşıyıcısı Ferritin-Doksorubisin Kompleksi’nin Rekombinant İnsan Ferritini Kullanılarak Oluşturulması ve Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi, TÜBİTAK, 120.000 $, 2006-2009.
 • M.A. Kılıç, Proje Ortağı, PublIc Health GenomIcs European Network, Avrupa Birliği, 1.6 Milyon Euro, 2006-2009.
 • M.A. Kılıç, Proje Yöneticisi, 104S354, Kanser Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni Bir İlaç Taşıyıcı Sisteminin Geliştirilmesi- Ferritin-doksorubisin Kompleksinin Tanımlanması ve In VItro Sitotoksit Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK, 23.000 $. 2005-2007.

 

9.    İdari Görevler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı, 2008-2009

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

ÜYELİK DÖNEMİ

ÜYELİK TÜRÜ

KURULUŞ

2005

Kurucu Üye

Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği

2005

Üye

Biyoteknoloji Derneği

2005

Üye

Ulusal Biyokimya Derneği

2004

Üye

Kontrollü Salınım Sistemleri

 

11. Burslar ve Ödüller

 • 2010 YILI ÜNİVERSİTE DERS KİTAPLARI TELİF VE ÇEVİRİ ESER ÖDÜLÜ, Çevrilen Kitabın Adı: Evrimsel Analiz, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (2010)
 • Konferansa Katılım Bursu, Avrupa Birliği, Bilim ve Toplum Merkezi (2004)
 • Poster Ödülü,  5th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers (2004)
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu (1992)

 

12.  Lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

Bakteriyoloji

 

 

 

Bacteriology (in English)

 

 

 

Mikrobiyal Ekoloji

 

 

 

Viroloji

 

 

 

Çevre Kimyası

 

 

 

Moleküler Genetik Teknikleri

 

 

 

İlkbahar

Mikrobiyoloji

 

 

 

Mikrobiyoloji Lab.

 

 

 

Moleküler Genetik

 

 

 

Gen Mühendisliği

 

 

 

İmmünolojiye Giriş

 

 

 

Yüksek Lisans/Doktora Dersleri

 

Güz

DNA Yapı ve Fonksiyonları

 

 

 

Moleküler Genetiğin Prensipleri

 

 

 

Protein Biyokimyası

 

 

 

İlkbahar

Protein Yapı ve Fonksiyonları

 

 

 

Moleküler Biyolojide Yeni Gelişmeler

 

 

 

Rekombinant DNA Teknolojisi

 

 

 

Mikrobiyal Ekoloji

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Sayfa Özeti: Mehmet Akif KILIÇ

Anahtar Kelimeler: