Akdeniz Üniversitesi

**Bölüm Duyuruları**

******Bölüm Başkanlığı Duyurusu******

********************************
Öğrencilerimizin Dikkatine!
Bölümümüz Örgün Öğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin seçmeli derslerini 09.09.2014 Salı günü itibariyle seçebilecekleri bildirilmiştir. Detaylı bilgi için öğrenci işleri web sayfasına başvurulabilir.
*********************************

(Bilgiler, Kasım 2010 itibariyledir) (as of November 2010).

ADI SOYADI (UNVANI)

Mehmet ÖZ  (Prof. Dr.)

YAZIŞMA ADRESİ

Akdeniz Üniv., Fen-Ed. Fakültesi, Biyoloji Bölümü,                      07058 Kampus - Antalya (Turkey)

mehmetoz@akdeniz.edu.tr

Web page:

DOĞUM TARİHİ ve YERİ

10.10.1954, Kuyucak, Akseki, Antalya

EĞİTİM

Akademik Derece

Alanı

Üniversitesi

Lisans

Zooloji -  Botanik

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi 1978

Y.Lisans (M.S.)

Zooloji

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi 1981

Doktora (Ph.D.)

Biyoloji

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi 1986

Doktora Sonrası Arş.Eğt.

 

 

AKADEMİK UNVANLAR

Arş.Gör. (Research Assistant)

1979-1988 Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Sistematik Zooloji Kürsüsü. İzmir-Türkiye

Yrd.Doç.Dr.

1988-1993 Yard. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat

Fakültesi Biyoloji Bölümü  Bursa,-Türkiye

1993-1995 Yard. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat

Fakültesi Biyoloji Bölümü Antalya-Türkiye

Doç.Dr.

1995-2001 Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat

Fakültesi Biyoloji Bölümü Antalya-Türkiye

Prof.Dr.

2001-Devam Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. Antalya-Türkiye

 

İDARİ GÖREVLERİ

(a) Akademik idari görevler

1993 - 2002      Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı

2002 - 2010 Akdeniz Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (AKBİYOM) Müdür Yardımcılığı

2003 - 2009     Antalya ÖSYM İl Sınav Merkezi Yönetici Yardımcılığı

2004 – 2009    Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

2009-   ….       Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanlığı

2009 – ….       Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanlığı

2009 -….         Akdeniz Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür yardımcılığı

 

(b) Akademik Kurul Üyelikleri

2001 – 2008 Akdeniz Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (AKBİYOM)          Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği

2006 – 2009    Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  Fakülte Kurulu Üyeliği

2008- ….        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

2008- ….        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2009 - ….       Akdeniz Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

2009-              Akdeniz Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

2009-              Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyeliği

2009-              Akdeniz Üniversitesi Burs ve Sosyal Hizmetler Kurulu Üyeliği

2009-              Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Döner sermaye Muayene Kom. Başkanı

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

  • AKBİYOM (Akdeniz Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi)
  • ·         Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
  • ·         Türkiye Herpetologlar Derneği
  • ·         Biyologlar Derneği

ÖDÜLLER, BURSLAR VE TEŞVİKLER (En sonuncusu en başta)

  • SCI (Science Citation Index)’ce taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makalelerin her biri için, TÜBİTAK-Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde, tutarı her yıl yeniden belirlenen miktarlarda, para ödülü ile teşvik edildi.

BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİKLERİ, HAKEMLİK

Yayın Kurul Üyelikleri

Bilimsel Hakemlik Yaptığı Dergiler

Turkish Journal of Zoology

Hacettepe Üniversitesi Fen fakültesi Dergisi

Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Fonu Proje Değerlendirme Hakemliği

Uludağ Üniversitesi, Araştırma Fonu Proje Değerlendirme Hakemliği

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Değerlendirme Hakemliği

Kocatepe Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Değerlendirme Hakemliği

Pamukkale Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Değerlendirme Hakemliği

YAZDIĞI TEZLER

1. Ege Bölgesinde Ophisaurus apodus (Lacertilia: Anguidae)'un Taksonomik Durumu ve Dağılışı Üzerinde Çalışmalar.1981 İzmir.

2. Anadoludaki Salamandra salamandra (Urodela: Salamandridae)' nın Taksonomi Biyoloji  ve Dağılışı üzerine Araştırmalar. 1986 İzmir.

TEZ DANIŞMANLIKLARI VE YÖNETTİĞİ TEZLER

a-  M. Sc. Thesis

1. Yıldırımhan, H., S. Bufo viridis Laurenti, 1768 (Anura, Amphibia)'nın Helminthleri Üzerine Araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Bursa 1995.

2. Düşen, S. Antalya Yöresi Agama stellio (Lacertilia: Agamidae) Populasyonlarında Beslenme Biyolojisi Üzerinde Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Antalya 1997.

3. Yavuz, M. Antalya İli Tarım Alanlarındaki Tarla Faresi (Rodentia: Microtus guentheri) Populasyonlari Üzerinde Araştırmalar, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Antalya, 2002.

4. Karaardıç, Leyla. “Olympos-Çıralı Kumsalı’ndaki Deniz kaplumbağa Yuvalarının Sıcaklık Değişimi ve Yavru Cinsiyet Oranlarının Araştırılması

5. Ergüner Aktaş Nuray. Antalya ve Çevresinde Yayılış Gösteren Çizgili Kaplumbağa Mauremys rivulata (Gmelin, 1774) (Testudinata, Bataguridae)'nın Helminth Faunasınının Araştırması. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Antalya, 2009. 2009.02.0121.008

b- Ph. D. Thesis

1. İşbilir, A. “Bursa (Uludağ) ve Kazdağı Podarcis muralis Populasyonlarının Taksonomik Karşılaştırılması”. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Bursa 1991.

2. Uğurtaş, İ., H. “Türkiye'de Bulunan Pelobates syriacus Boettger, 1899'un Taksonomi, Biyoloji ve Dağılışı üzerine Araştırmalar”. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Bursa 1993.

3. Düşen, S. ”Antalya ve Çevresinde Yayılış Gösteren Kuyruksuz Kurbağa (Ordo: Anura) Türlerinin Helmint Faunası ile Parazit Türlerinin Bazı Biyolojik Özellikleri”. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Antalya 2003

4. Yavuz, M. Batı Akdeniz Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Microtus (Mammalia: Rodentia) Cinsi Türlerinin Biyoekolojisi ve Biyotaksonomisi. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Antalya 2005

5. Taylan, M.S. Türkiye Mağara Çekirgeleri(Orthoptera, Rhaphidophoridae): Morfolojik ve Moleküler Veriler Işığında Taksonomi, Filogeni ve Biyocoğrafyaları. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Devam ediyor.

TEZ DANIŞMANI OLDUĞU ÖĞRENCİLERİNE SAĞLANAN BURSLAR

(en sonuncusu en başta)

 

 

YAZDIĞI KİTAPLAR (En sonuncusu en başta)

A. Ders Kitapları

B. Kitap içi Bölümler

C. Teknik Konulardaki Kitaplar

1. Erdoğan, A., Öz, M., Deval, C., Ünal, O., Yavuz, M., Gökcoğlu, M., Karaardıç H. ve Kaçar, S. 2010. Titreyengöl ve Sorgun Ormanı’nda DOĞAL HAYAT. Manavgat- Antalya.

2. Erdoğan, A., Öz, M., Deval, C., Ünal, O., Yavuz, M., Gökcoğlu, M., Karaardıç H. ve Kaçar, S. 2010. Natural Life in Titreyengöland the Sorgun Forest. (Almanca) Manavgat- Antalya.

3. Erdoğan, A., Öz, M., Deval, C., Ünal, O., Yavuz, M., Gökcoğlu, M., Karaardıç H. ve Kaçar, S. 2010. Natural Life in Titreyengöland the Sorgun Forest. (İngilizce) Manavgat- Antalya.

4. Erdoğan, A., Öz, M., Sert, H., Tunç, M.R., Yavuz, M. (2008). Arkeolojisi, Tarihi, Doğası ve Tarımıyla, Kumluca, Rhodiapolis, Ed. Nevzat Çevik, “Kumluca ve Çevresinin Amfibi, Sürüngen, Kuş ve Memelileri”191-212.

5. Sümbül, H., Öz, M., Erdoğan, A., Gökoğlu, M., Göktürk, R.S., Düşen, S., Düşen, O.D., Aslan, A.,   Albayrak, T., Sert, H.B., Deniz, İ.G., Tufan, Ö., Kaya, Y., Tunç, M.R., Karaardıç, H., Uğurluay, H. 2005. Türkiye’nin Doğa Rehberi. Mart Matbaası. İstanbul, 797 ss.

6. Erdoğan, A., Öz, M., Tunç, M.R., Albayrak, T., Aslan, A., Sert, H. Demre (Kale) « Noel Baba Kuş Cenneti » Kuşları. ISBN : 975-288-925-5, Sadrigrafik 2004

7. Erdoğan, A., Öz, M., Düşen, S., Sert, H., Tunç, M., R. Finike Çevresinin Kuş Kurbağa ve Sürüngen Türleri, Finike, 75-76. 2001.

MAKALELER

A- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (En sonuncusu en başta) (* SCI Kayıtlı Dergi)

1. Yavuz, M., Öz, M., Albayrak, İ (2010). Bir Anadolu Endemiği; Anadolu Tarla Faresi Microtus anatolicus (Rodentia: Cricetidae)’nin ekolojik tercihleri, Ekoloji (Kabul edildi.) (SCI-C)

2. Yavuz, M., Öz, M., Albayrak, İ. Levant Vole (Microtus guentheri (Danford and Alston 1880)) Prefer Southerly-Facing Slopes in Agricultural Sites at Antalya, Turkey. North Western Journal of Zoology. Vol. 6. No:1, 2010, pp.36-46. Article N0: 061104) (SCI-E).

3. Yavuz, M., Öz, M., Albayrak, İ. Two New Localities of Anatolian Vole, Microtus anatolicus (Mammalia: Rodentia) from Antalya Province in Turkey, North Western Journal of Zoology Vol. 5, No.2, 2009, pp.364-369 (SCI-E).

4. Veith M., L. Evelyne., ÖZ, M., Kiefer, A., Baran, İ., Polemeni, R. S., and Steifartz, S. Cracking the nut: Geographcal adjacency of sister taxa supports vicariance in a polytomic clade in the absence of node support. Molecular Phylogenetics and Evolution 47 (2008) 916-931. (SCI-A).

5. Yıldırımhan, H.S., Öz, M. Antalya’dan Toplanan Lyciasalamandra billae (Franzen&Klewen) (Kara Semenderi)’nin Helmint Faunası. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (49: 390 - 392. 2008. (SCI-E).

6. Düşen, S., ÖZ, M. Helminths of the Marsh Frog, Rana ridibunda Palas, 1771 (Anura: Ranidae) from Antalya Province, southwest Turkey. Comparative  Parasitoogy. 73(1), pp. 121-129 2006. (SCI-C).

7. Erdoğan, A., Kaçar, M. S., Kiziroğlu, İ. Öz, M., Sert, H. The Breeding Biology of the Common Redstart in the Researh Forest, Bük-Lütfi Büyükyıldırm and  Elmalı Cedar, in Antalya. Journal Of Ornithology 147 (5): 164. 2006. (SCI-A).

8. Erdoğan, A., Kaçar, M.S., Turan, L.S., Kiziroğlu, İ., Öz, M. Forest pest control redstart  (Phoenicurus phoenicurus L) near Antalya, Turkey. Fresenius Environmental Bullettin Journal of Pest Science 78 (4): 243-245, 2005. (SCI-C).

9. Düşen, S., ÖZ, M. Helminth Parasites of the Tree Frog, Hyla arborea (Anura : Hylidae) from Southwest Turkey. Comarative.  Parasitoogy. 71 (2), 258-261. 2004. (SCI-C).

10. M. Öz, A. Erdoğan, Y. Kaska, S. Düşen, A. Aslan, H. Sert, M. Yavuz, and M.R. Tunç.
Nest temperatures and sex-ratio estimates of loggerhead turtles at Patara beach on the southwestern coast of Turkey. Canadian. Journal of Zoollogy, 82 (1): 94-101. 2004. (SCI-A).

11. Steinfartz, S., Hwang, U. W., Tautz, D., Öz, M., Veith, M. Molecular phylogeny of the salamandrid genus Neurergus; evidence for an intrageneric switch of reproductive biology. Amphibia-Reptilia 23: 419-431. (SCI-A)

B- Science Citation Index (SCI) Kapsamı dışında Uluslar arası Indekslerce Taranan dergilerdeki Yayınlar (En sonuncusu en başta)

1. Kaya, U., Cox, N., Üzüm, N., Kumlutaş, Y., Avcı, A., Kaska, Y., Öz, M., Tunç, R.Başkale, E. Threatened Amphibians of Turkey: Listing categories, Monitoring Studies, and Conservation status

2. Öz, M., Yavuz, M., Tunç, M.R and Erdoğan A. A New Locality of The Southern Crested Newt (Triturus karelinii Strauch, 1870) (Urodela: Salamandridae), From Afyon Province in Turkey. Russian Journal of Herpetology. Vol. 16, pp. 131-133, 2009

3. Yavuz, M., Öz, M., Albayrak, İ. Six New Localities for Microtus guentheri (Danford and Alston, 1880), (Mammalia: Rodentia) from Antalya Province, in Turkey. Journal of Applied Biological Sciences 2(3): 21-24, 2008.

4. Uğurtaş, İ., H., Sevinç, M., Öz, M., Kaya, R.S. New Lokalities for Leptotyphlops macrorhynchus (JAN, 1862) (Reptilia: Leptotyphlopidae) in Turkey. Turk . J. of Zoology. 30: 373-376, 2006

5. Kumlutaş, Y., Öz, M., Özdemir, A., Tunç, M.R., Durmuş, H., Düşen, S., 2004. On the Populations of Ablepharus kitaibelii (Bibron&Bory, 1833) (Sauria: Scincidae) from South-western Anatolia. Pakistan Journal of Biological Sciences 8 (3): 461-465, 2005.

6. Kumlutaş, Y., Öz, M., Tunç, M.R., Kaska, Y., Özdemir, A., Düşen, S. On Snake Species of the Western Taurus Range, Turkey. Natura Croatica. 13, (1) 19-33, 2004.

7. Düşen, S., Öz, M., Tunç, M., R. Analysis of the Stomach Contents of Lycian Salamander Mertensiella Luschani (Steindachner, 1891) (Urodela: Salamandridae), Collected from Southwest Turkey. Asiatic Herpetological Research.10: 164-167, 2004.

8. Kumlutaş, Y., Durmuş, S.H., Kaksa, Y., Öz, M., Tunç, M.R. A Morphological and Taxonomic Study on Lacerta parva Boulenger, 1887 (Sauria: Lacertidae) from West Taurus Turkey. Asiatic Herpetological Research. 10: 202-207, 2004

9. Öz, M., Düşen, S., Tunç, M., R., Kumlutaş, Y., Durmuş, Kaska, Y.  A morphological and Taxonomical Study on the Subspecies of the Lycian Salamander, Mertensiella luschani, (Steindachner, 1891) (Urodela: Salamandridae. Turk . J. of Zoology. 28: 237-244, 2004 

10. Kumlutaş, Y., Öz, M., Durmuş, H. Tunç, M., R. Özdemir, A., Düşen, S. On Some Lizard Species of the Western Taurus Range. Turk . J. of Zoology.28: 225-236, 2004

11. Düşen, S., M., Öz, Tunç, M., R. Kumlutaş, Y. Durmuş, H. Tree New Localities for Rana bedriagae caralitana Arıkan, 1988 (Anura: Ranidae) in the West Mediterranean Region. Turk . J. of Zoology. 28: 115-117, 2004

12. Düşen, S., Öz, M., Tunç, M., R.. A New Locality for Rana camerani Boulenger, 1886 (Anura: Ranidae) in Turkey. Russian Journal of Herpetology. 9.(2) 135-136, 20

13. Düşen., S.,  Öz, M. A Study on the Feeding Biology of Laudakia (=Agama) stellio (L.1758) (Lacertilia: Agamidae) Populations in the Antalya Region. Turk.  J  Zoology. 25: 177-181, 2001

14. Erdoğan, A., Öz, M., Kaska, Y., Düşen, S., Aslan A., Yavuz M., Tunç, M.T., Sert, H. Marine turtle nesting at Patara, Turkey, in 2000.  Zoology in the Middle East. 24: 31-34, 2001

15. Veith, M., Baran, İ., Godmann, O., Kiefer, A., Öz, M., Tunç, M. R., A revision of population designation and geographic distribution of the Lycian Salamender Mertensiella luschani (Steindachner, 1891). Zoology in the Middle East. 22: 67-82, 2001

16. Uğurtaş, İ., H., Yıldırımhan, H., S., Öz, M. Herpetofauna of the Eastern Region of the Amanos mountains (Nur). Tr. J. of  Zoology. 24: 257-261, 2000

17. Uğurtaş, İ., H., Yıldırımhan, H., S., Öz, M. Two New Localities for Lacerta sicula hieroglyphica Berthold, 1842 (Reptilia, Lacertidae). Tr. J. of Zoology 24: 253-256, 2000

18. Uğurtaş, I., H., Öz, M. Bursa  ve  Sakarya  İli  Pelobates   syriacus (Anura, Pelobatidae) Populasyonlarının Beslenme Biyolojisi Üzerine Bir Ön Çalışma. Tr.J.of Zoology 19: 273-275, 1995

19. Baran, İ., Öz, M. Salamandra salamandra of Anatolia. Mertensiella 4, 25-32, Bonn, 1994

20.  Öz, M. A New Form of  Neurergus strauchii (Urodela, Salamandridae) From Turkey.  Tr J. of Zoolog.y 18: 115 – 117, 1994

21. Arıkan, H., Öz, M. Hatay Çevresindeki Salamandra salamadra (Urodela, Salamandridae) Populasyonunun Serolojik Yönden İncelenmesi. Doğa-Tr.J. of Zoology. 16 101-105, 1992

22. Öz, M., Arıkan, H. Bitlis Çevresindeki Salamandra salamandra (Urodela, Salamandridae) Populasyonu üzerinde taksonomik araştırmalar. Doğa-Tr.J. of Zoology.14: 195-199, 1990

23. Arıkan, H., Özeti, N., Öz, M. Doğu Anadolu’dan Bitlis Salamandra salamandra (Urodela, Salamandridae) Populasyonunun serum proteinleri üzerine bir ön çalışma. Doğa-Tr.J.of Zoology 14: 188-194, 1990

24. Baran, İ., Kasparek, M., Öz, M., On the distribution of four species of Agama (Agamidae)  in Turkey. Zoology in the Middle East. 3, 1989.

25. Baran, İ., Kasparek, M., Öz, M. On the distribution of the Slow Worm, Anguis fragilis, and the Europen Glass Lizard, Ophisaurus apodus, in Turkey. Zoology in the Middle East. 2, 57-62, 1988

26. Baran,İ., Kasparek, M., Öz, M. On  the  occurence  and   status   of   the   Chamaeleon. Chamaeleo chamaeleon, in Turkey. Zoology in the Middle East. 2, 52-56, 1988

27. Öz, M. Anadolu’daki Salamandra salamandra’nın Taksonomi, Biyolojisi ve Dağılışı Üzerine Araştırmalar. DOĞA TU Zooloji D. C.11. S.3, 136-154, 1987

28. Baran, İ., Öz, M. On  the   Occurence   of   Neurergus   crocatus and   Neurergus  strauchii Southeast Anatolia. Zoology in the Middle East. 1, 96-99, 1986

29. Baran, İ., Öz, M. Anadolu Agama stellio (Agamidae, Reptilia) Populasyonlarının Taksonomik Araştırılması. Doğa Bilim Dergisi. Seri A2, C:H 9, Sayı 2, 161-169, 1985.

BİLDİRİLER

A- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Tam Metni Basılan Yayınlar (En sonuncusu en başta)

1. Kaska, Y., I. Baran, Ç.Ilgaz, O. Turkozan, M. Oz ve A. Erdogan, “Nest temperatures of loggerhead turtle at south weast beaches of Turkey”, Pp. 202-203 In: Coyne M.S., and Clark, R.D. (Compilers). Proceedings of the Twenty-First Annual Sea Turtle Biology and Conservation. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFCS-528, 368 pp. Miami, 2005.

2. Kaska, Y., I. Baran, Ç. Ilgaz, O. Turkozan, M. Oz ve A. Erdogan, “An estimation of the total nesting activity of sea turtles in Turkey”, Pp. 204-205 In: Coyne M.S., and Clark, R.D. (Compilers). Proceedings of the Twenty-First Annual Sea Turtle Biology and Conservation. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFCS-528, 368 pp. Miami, 2005.

3. Kaska, Y., M. Oz ve A. Erdogan, “Hatching failure of sea turtle nests at Patara beach, Turkey”, Pp. 208-209 In: Coyne M.S., and Clark, R.D. (Compilers). Proceedings of the Twenty-First Annual Sea Turtle Biology and Conservation. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFCS-528, 368 pp. Miami, 2005.

4. Erdoğan, A., Öz, M., Tunç, M.R., Aslan, A., Yavuz, M. Beyşehir Gölü ve Çevresinin Kuşları. 1. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu. s. 61-68, 11-13 Mayıs 2006.  Beyşehir/Konya/Türkiye.

5. Öz, M., Tunç, M.R., Yavuz, M., Düşen, S. Beyşehir Gölü’ndeki Adalarda Gözlenen Kurbağa ve  Sürüngen Türleri. 1. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu. s. 396-399, 11-13 Mayıs 2006. Beyşehir/Konya/Türkiye.

B- UluslararasıKongrelerde Sunulan Poster veya Tam Metni basılmamış Bildiri Özetleri

1. Yavuz, M., Öz, M. ve Albayrak, İ. 2009. Levant voles (Microtus guentheri (Danford and Alston 1880)) prefer     southerly-facing slopes in agricultural sites at Antalya, Turkey. 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 384 p., October 7 to 11, 2009 in Bari, Italy.

2. Öz, M., Erdoğan, A., Yavuz, M., Tunç, M.R., Öz, E. and Sert, H. 2009. The reproduction ecology and estimating the sex ratio of loggerhead turtle hatchlings at Belek Beaches in Antalya, Turkey in 2008. 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 375 p., October 7 to 11, 2009 in Bari, Italy.

3. Karaardıç, Özkan, L., Öz, M., Karaardıç, H. Effects of Nest Temparature on Sex Ratio of The Loggerhead  Sea Turtle ( Caretta caretta) Hatchlings on Olympos-Çıralı Beach, Turkey. The third Mediterrenean ConferenceOn Marine Turtles. Yasmine Hammamet, Tunisia, s.29, 20-23 October 2008.

4. Öz, M., Erdoğan, A., Yavuz, M., Tunç, M. R. Aslan, A., Sert, H. (2007). Effects of Beach Alteration on Nesting Activities of Loggerhead Turtles (Caretta caretta) at Belek and Denizyaka Beaches in Antalya, Turkey. Books of Abstracts of The 14th Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in The Mediterranean Region with Focus on Environment and Health, 435p. 10-14 October 2007, Seville/Spain

5. Erdoğan, A., İ. Öz, M., Tunç, M.R., Aslan, A., Beyşehir Gölü ve Çevresinin Kuşları.  1. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu. s.11, 11-13 Mayıs 2006.  Beyşehir/Konya/Türkiye.

6. Öz, M., Tunç, M.R., Yavuz, M., Düşen, S. Beyşehir Gölü’ndeki Adalarda Kurbağa ve  Sürüngen Türleri. 1. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu. s. 55, 11-13 Mayıs 2006. Beyşehir/Konya/Türkiye.

7. Öz, M., Erdoğan, A., Aslan, A., Sert, H.  Yavuz, M., Tunç, M. R. Beach Erosion and ist Affects To Nesting and Non-nesting  Emergence Loggerheat Turtles (Caretta  caretta) At Patara Beach On The Southwestern Coast of Turkey. 13th International Symposium On Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. 8-12 Octeber 2005, Thessaloniki-Greece.

8. Kaçar, M. S., Erdoğan, A., Öz, M., Kiziroğlu, İ. Breeding Biology of Redstart At (Phoenicurus phoenicurus L.) in Researh Forest, Bük-Lütfi Büyükyıldırm and  Elmalı Cedrus Researh Forest, in Antalya. 1st International Eurasian Ornitology Congress. 20s. 8-11 April 2004. Antalya, Turkey.

9. Düşen, S., Öz,  M., Tunç, M. R., Yavuz, M. (2003). The Herpetofauna in The Island of Beyşehir Lake, 12th Ordinary General Meeting Societas Eurupaea Herpetologica (SEH), 59p., Saint-Petersburg/Russia, 12-16 August 2003.

C- Ulusal Kongrelerde Sunulan Poster veya Tam Metni Basılmamış Bildiri Özetleri

1. Öz, M., Erdoğan, A., Yavuz, M., Tunç, M. R., Aslan, A. Belek ve Patara Özel Çevre   Koruma Bölgelerinde 2004 Yılı Deniz Kaplumbağası ve Populasyonlarının Araştırılması. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Bildiri Özet Kitabı. 296 s. 26-30 Haziran 2006, Kuşadası/AYDIN

2. Yavuz, M., Öz, M., Albayrak, İ. Antalya (Turkey)’deki Levant Vole Microtus guentheri (Danford and Alston 1980)’nin Yuva Ekolojisi. 18 Ulusal Biyoloji Kongresi. Bildiri Özet Kitabı. 297 s. 26-30 Haziran 2006, Kuşadası/AYDIN

3. Öz, M., Düşen, S., Tunç, M., R. Antalya Bölgesinin Herpetofaunası. Kıyı Deniz ve İçsu Biyolojik Çeşitliliği Semineri. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, 24-25 Mayıs 2003, Finike, Antalya.

4. Öz, M., Erdoğan, A., Düşen, S., Sert, H., Aslan, A., Tunç, M. R, Yavuz, M. Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta ) Populasyonunun Üreme ve Predasyon Durumu.  XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi. Bildiri Özet Kitabı. 188 s. 4-7 Eylül 2002, Malatya.

5. Kaska,Y., Baran, İ.,Öz, M., Erdoğan, A., Ilgaz, Ç., Türkozan, O. Deniz Kaplumbağalarında Sıcaklığa Bağlı Cinsiyet Tayini. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özet Kitabı.53 s. 5-8 Ekim 2001, Bodrum.

6. Erdoğan, A., Öz, M., Sert, H., Tunç, M.R. Antalya Yamansaz Gölü’nün Ornitofaunası ve Herpetofaunası. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Program ve Özetler Kitabı. 55 s. 5-9 Eylül 2000 , Ankara

7. Erdoğan, A., Öz, M.,Tunç, M. R., Aslan, A. Beyşehir Gölü ve Çevresinin Kuşları. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özet Kitabı, s.11, 5-9 Eylül 2000,  Ankara

8. Öz, M., Düşen, S., Tunç, M. Beyşehir Gölü’ndeki Adalarda Kurbağa ve Sürüngen Türleri. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özet Kitabı, s. 55, 5-9 Eylül 2000,  Ankara

9. Erdoğan, A., Öz, M., Sert, H. Su Samuru (Lutra lutra)’nun Antalya yöresinde ve Dünya’daki Durumu. Su Samuru’nun Türkiye’deki  Durumu Sempozyumu, 19-20 Kasım 1999, Antalya.

10. İşbilir, A., Öz, M. Bursa (Uludağ) ve Kazdağı Podarcis muralis Populasyonlarının Taksonomik Karşılaştırılması. XII. Ulusal Biyoloj Kongresi. 6-8 Temmuz 1994. Edirne (Poster Bildiri).

11. Öz, M., Kumlutaş, Y., Durmuş, H., Türkozan, O., Düşen, S., Tunç, M. Batı Torosların Herpetofaunası. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül 1988, Bildiri ve Poster Özetleri, s. 152, 7-10 Eylül 1988, Samsun

12. Düşen, S., Öz, M. 1998. Antalya Yöresi Agama stellio (Lacertilia: Agamidae) Populasyonlarında Beslenme Biyolojisi Üzerinde Bir Araştırma. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül 1988, Bildiri ve Poster Özetleri, s. 178, 7-10 Eylül 1988, Samsun

13. Özeti, N., Arıkan, H., Öz, M. Anadoludaki Salamandra salamandra (Urodela, Salamandridae) Populasyonlarının Serum Proteinleri Üzerinde Bir Çalışma. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi. Bildiri Özetleri s.22.  21-23 Eylül 1988. Sivas.

D- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Tam Metni Basılan Yayınlar

1. Erdoğan, A., Öz, M., Sert, H., Tunç, M.R. Antalya Yamansaz Gölü ve Yakın Çevresinin Avifaunası ve Herpetofaunası. Ekoloj iÇevre Dergisi,Cilt 10, Sayı 43:33-39,2002

2. Erdoğan, A., Öz, M., Düşen, S., Sert, H., Tunç, M., R. Finike ve Çevresinin Kuş, Kurbağa ve Sürüngen Türleri. Finike 75-76 s, 2001.

3. Kaska,Y., Baran, İ.,Öz, M., Erdoğan, A., Ilgaz, Ç., Türkozan, O. Deniz Kaplumbağalarında Sıcaklığa Bağlı Cinsiyet Tayini. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özet Kitabı.53 s. 5-8 Ekim 2001, Bodrum.

4. Düşen, S., Öz, M. Antalya Sahil Herpetofaunası. Türkiye’nin I. Kıyı Alanları I. Ulusal Konferansı. Türkiye Kıyıları 97 Konferansı Bildiriler Kitabı 449-451, 1997, Ankara

5. Öz, M, Kumlutaş, Y., Durmuş, H., Düşen, S., Türkozoan, O., Tunç, M. R. Batı Torosların Herpetofaunası. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi Cilt III, 158-168, 7-10 Eylül 1998, Samsun

6. Özeti, N., Arıkan, H., Öz, M. Anadoludaki Salamandra salamandra (Urodela: Salamanridae) Populasyonlarının serum Proteinleri Üzerinde Bir Ön Çalışma. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi 21-23 Eylül 1988, Cilt 1. 233-240,. Sivas.

7. Erdoğan, A., Öz, M., Sert, H., Tunç, M.R. Antalya Yamansaz Gölü’nün Ornitofaunası ve Herpetofaunası. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Program ve Özetler Kitabı. 55 s. 5-9 Eylül 2000 , Ankara

8. Düşen, S., Öz, M. Antalya Yöresi Agama stellio (L. 1758) (Lacertilia: Agamidae) Populasyonlarında Beslenme Biyolojisi Üzerinde Bir Araştırma. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi. 178 s. 7-10 Eylül 1998, Samsun

9. İşbilir, A., Öz, M. Bursa (Uludağ) ve Kazdağı Podarcis muralis Populasyonlarının Taksonomik Karşılaştırılması. XII. Ulusal Biyoloj Kongresi. 6-8 Temmuz 1994. Edirne (Poster Bildiri).

10. Erdoğan, A., Öz, M., Sert, H. Su Samuru (Lutra lutra)’nun Antalya yöresinde ve Dünya’daki Durumu. Su Samuru’nun Türkiye’deki  Durumu Sempozyumu, 19-20 Kasım 1999, Antalya, 1999.

11. Öz, M., Erdoğan, A., Yavuz, M., Düşen, S., Tunç, M. R., Sert H., Aslan, A. Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde Kumsal Yapısının Deniz Kaplumbağası (Caretta  caretta)’nın Yuva Yapımına Etkileri I. Ulusal Deniz Kaplumbağası Sempozyumu WWF Turkiye (DHKV),  125-135s, 04-05 Aralık 2003, İstanbul.

TEKNİK RAPORLAR

Işık, K., T. Neyişci, H. Sümbül, M. Öz, N. Adak, B. Büyüktaş, A. Becer Özvarol, E.Gümüş, N. Demircan, E. Koşun. 2007. AKSEKİ (Antalya) YAKININA BİR ÇİMENTO FABRİKASI KURULMASI Hk.Rapor. (Akdeniz Üniv. Rektörlüğüne sunuldu). 8 ss.

Öz, M., A. Erdoğan (Proje yürütücüleri), K. Işık (Koordinatör), v.d. 2001. Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde Deniz Kaplumbağaları Populasyon Araştırması. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK) Başkanlığına sunuldu. Ekim 2001. 56 ss.

Işık, K., M. Öz., A. Erdoğan, 2000. Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde Deniz Kaplumbağaları İzleme Projesi-2000. Çevre bakanlığı Özel çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK) Başkanlığına sunuldu. Ekim 2000, 58 ss.

Işık K., H. Sümbül, B. Çıplak, M. Öz ve A. Erdoğan. 1998. Kocagöl ve Yakın çevresinin Biyolojik Çeşitliliği ve Ekosistem ilişkileri [T.C. Çevre Bakanlığına sunuldu. Türkçe]. Antalya, 123 ss.

Işık, K., H. Sümbül, B. Çıplak, M. Öz, and A. Erdoğan. 1998 Biological Diversity and Ecosystem Relations in and Around Kocagöl District [submitted to the Turkısh Ministry of Environment. English version]. Report, Antalya. 119 pp. Ankara, 114 ss. (Turkish version).

Işık, K., Sümbül, H., Öz, M., Erdoğan, A. and Emre, Y., Göktürk, S.R., Tunç, M.R., and Dinç, O. 1995. Investigations on the Local Flora and Fauna Around the Manavgat River Water Supply Project Site. Akdeniz Univ. Faculty of Arts and Sciences. Report Submitted to State Water Resources Administration. 113 pp. Antalya- Turkiye (English version).

Işık, K., Sümbül, H., Öz, M., Erdoğan, A. and Emre, Y., Göktürk, S.R., Tunç, M.R., and Dinç, O. 1995. Manavgat Su Temin Proje Alanı ve Çevresinde Bulunan Flora ve Fauna Üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Üniv. Fen-Ed. Fakültesi. Rapor-Devlet Su İşleri ve Inteks Eng. Firmasına sunuldu. 122 ss. Antalya - Turkiye (Turkish version).

Işık, K., Gökçeoğlu, M., Sümbül, H., Çıplak, B., ÖZ, M., Erdoğan, A., Ünal, O., Düşen, S.. 1988.Tekirova Kumsalı Hakkında Rapor. Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (AK-BİYOM).

Sümbül, H., ÖZ, M.. 1988. Kekova ve Patara Özel Çevre Koruma Alanı Sınırları içinde Düzenli Çöp Depolama Tesisinin Kurulmasıyla İlgili Yer Seçiminin Tespiti Üzerine Rapor. Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Antalya.

Devam Eden Projeler

 

Tamamlanan Projeler

1. Erdoğan, A., Deval, C., Öz, M., Ünal, O., Yavuz, M., Gökcoğlu, M., Özvarol, A., Gülyavuz, H, Karaardıç H. ve    Kaçar, S. 2010. Titreyengöl ve Çevresinin Flora-Faunasının Tespiti ile Titreyengöl Su Kalitesinin belirlenmesi Projesi. TİSOYAB (Titereyengöl-Sorgun Turizm Yatırımcılar Birliği), 67 ss. Antalya.

2. Erdoğan, A., Öz, M., Ünal, O., Yavuz, M., Karaardıç H. ve Kaçar, S. 2010. Titreyengöl Boğaz Ormanı'nın Flora ve Faunasını Oluşturan Yaban Hayatını Değerlendirme Projesi. TİSOYAB (Titreyengöl-Sorgun Turizm Yatırımcılar Birliği), 44 ss. Antalya.

3. Erdoğan, A., Öz, M., Ünal, O., Kaçar, S., Atik, M., Karaardıç H., Sabuncu, R. 2009. Sorgun Ormanı Doğa ve Doğa Sporları Parkı Projesi. TİSOYAB (Titreyengöl-Sorgun Turizm Yatırımcılar Birliği), 52 ss. Antalya.

4. Erdoğan, A., Öz, M., Albayrak, T., Aslan, A., Sert, H., Yavuz,  M., Tunç, M.R., Şirin, D. ve Taylan M.S. 2008. Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi 2008 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta Caretta, Chelonia Mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx Triunguis) Populasyonlarının Korunması ve İzlenmesi Projesi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, 125 ss. Ankara.

5. Öz, M., Erdoğan, A., Albayrak, T., Aslan, A., Sert, H., Yavuz,  M., Tunç, M.R., Şirin, D. ve Taylan M.S. 2008. Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi 2008 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta Caretta, Chelonia Mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx Triunguis) Populasyonlarının Korunması ve İzlenmesi Projesi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

6. ÖZ, M. “Olympos-Çıralı Kumsalı’ndaki Deniz kaplumbağa Yuvalarının Sıcaklık Değişimi ve Yavru Cinsiyet Oranlarının Araştırılması

7. Öz, M., Batı Akdeniz Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Microtus (Mammalia: Rodentia) Cinsi Türlerinin Biyoekolojisi ve Biyotaksonomisi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. 2005. Proje no: 2005.03.0121.012

8. ÖZ, M. Antalya ve Çevresinde Yayılış Gösteren Kuyruksuz Kurbağa (Ordo: Anura) Türlerinin Helmint Faunası ile Parazit Türlerinin Bazı Biyolojik Özellikleri. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Antalya 2003

9. ÖZ M. Antalya İli Tarım Alanlarındaki Tarla Faresi (Rodentia: Microtus guentheri) Populasyonlari Üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Antalya, 2002. 2001.01.0121.012 

10. Öz, M., Erdoğan, A.,  Aslan, A., Yavuz,  M., Tunç, M.R. Belek, Dalyan, Ekincik, Patara ve Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde 2004 Yılı Üreme Sezonunda Deniz Kaplumbağaları ve Nil kaplumbağası Populasyonlarının Araştırılması. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Ankara 2004

11. Gökçeoğlu, M., Sümbül, H., Çiplak, B., Öz, M., Erdoğan, A., Albayrak, T., Yavuz, M. Yalım, B., Şirin, D. Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Zenginliğin Tespiti ve Yönetim Planının Hazırlanması. Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Ankara 2004.

12. Erdoğan, A., Albayrak, T., Öz, M., Tunç, M.R.,  Gökçeoğlu, M., Düşen, S. Yalım, B., Yavuz,  M., Aslan, A.,  Şirin, D. Köprülü Kanyon Milli Parkı Fauna Envarter Çalışması. Çevre ve orman Bakanlığı GEF II Biyolojik Çeşitlilik ve Kaynak Yönetim Projesi, 118 ss. Aralık 2004, Antalya,

13. Erdoğan, A., Öz, M., Albayrak, T., Aslan, A., Tunç, M.R. Demre (Kale) Noel Baba Kuş Cenneti Kuş Envanteri Hazırlama Projesi. Demre Belediyesi, 2004.

14. Kaçar, S., Erdoğan, A., Öz, M. Antalya Araştırma Ormanları (Bük-Lütfi Büyükyıldırım ve Elmalı Sedir )’ndaki Böcekçil Kuşların Belirlenmesi, Beslenme biyolojileri ve Çoğalmalarının Desteklenmesi. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 226, ISSN: 1302-3624, 46s, 2004.

15. Öz, M., Erdoğan, A.,  Aslan, A.,  Sert. H., Yavuz,  M., Tunç, M.R.,  Düşen, S. Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 2002 Yılı Üreme Sezonunda Deniz Kaplumbağaları Populasyonlarının Araştırılması. 66 ss. T.C. Özel Çevre Koruma Kurumu, Ankara 2002

16. Öz, M., Erdoğan, A., Düşen, S., Aslan, A., Sert, H., Yavuz, M., Tunç, M. Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde Deniz Kaplumbağaları Populasyonlarının Araştırılması Projesi. 59ss. (Proje koordinatörü Prof. Dr. Kani IŞIK) T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu, Ankara, 2001.

17. Işık, K., Öz, M., Erdoğan, A., Düşen, S., Aslan, A., Sert, H., Yavuz, M., Tunç, M. Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde Deniz Kaplumbağaları İzleme Projesi. 58 ss. T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu, Ankara, 2000.

18. Işık, K., Sümbül, H., Öz, M., Erdoğan, A., Çıplak, B., Düşen, S., Düşen, O., Ünal, O., Yalım, B., Sert, H.,  Mol, A., Tunç, M.R. Kocagöl ve yakın çevresinin Biyoçeşitliliği ve Ekosistem İlişkileri. 123 ss. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu,  Ankara, 1998.

19. Işık, K., Sümbül, H., Öz, M., Erdoğan, A., Çıplak, B., Düşen, S., Düşen, O., Ünal, O., Yalım, B., Sert, H.,   Mol, A., Tunç, M.R. Biological Diversity and Ecosystem relations in and Around Kocagöl Distict. 123pp. Turkish Ministry of Environment Specially Protected Area Administration, Ankara,. 1998. (English Version)

20. Öz, M., Düşen, S., Tunç, M. Beyşehir Gölündeki Adaların Herpetofaunası. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu, Antalya. (1998-2001)

21. Öz, M., Kumlutaş, Y., Durmuş, H., Türkozan, O., Düşen, S., Tunç, M. Batı Torosların Herpetofaunası. TÜBİTAK, TBAG-1475 No'lu Proje. 1996. (1996-1999)

22. Işık, K., Sümbül, H., Öz, M., Erdoğan, A.,Emre, Y., Göktürk, R.S., Dinç, O.,Tunç, M.R. Manavgat Su Temin Proje Alanı ve Çevresinde Bulunan Flora ve Fauna üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. Rapor Devlet Su İşleri ve Intek Eng. Firmasına sunuldu. 122 ss Antalya-Türkiye, 1995.

23. Işık, K., Sümbül, H., Öz, M., Erdoğan, A. and Emre, Y., Göktürk, R.S., Dinç, O. and Tunç, M.R. Investigations on The Local Flora and Fauna Around the Manavgat River Water Supply Project Site. Akdeniz University Faculty of Arts and Sciences. Report submitted to State Water Resources Administration. 113 pp. Antalya-Türkiye, 1995.                       (English Version)

24. Aksoy, T., Sarı, M., Sümbül, H., Şenol, S., Kaplan, M., Öz, M., Köseoğlu, T., Kılıç, Ş., Sönmez, N. K., Akay, S., Göktürk., R. S. Ve Tunç, M. R.. Belek Özel Çevre Koruma Alanının Şimdiki Durumunun Tespiti ve ve İdeal Arazi Kullanım Planının Belirlenmesi. Antalya, 1995.

25. Baran, İ., Kasparek, M., Öz, M., ve Ark. 1988. Marine Turtles-Turkey. Status Survey 1988 and Recommendations for conservation and Management. Prepared by world wide Fund for Nature. WWF. 123

DİĞER AKADEMİK ETKİNLİKLER

1- Ak. Ün. ve başka Üniversitelerin Araş. Fonu için sunulan Projeler değerlendirmede hakemlikler.

2- Akademik Yükseltilme Juri Üyelikleri:

(a) Doçentlik aşaması için yayın değerlendirme juri üyelikleri.

(b) Doçentlik aşaması için sözlü sınavı Juri üyelikleri.

(c) Profesörlük juri üyelikleri.

4-      Ak. Ün. ve başka Üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Juri Üyelikleri.

5-      Ak. Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tez İzleme Komitesi Juri Üyelikleri.

YURT DIŞI DENEYİMLER ve Bağlantılar

1. 5-7 Ekim 1992  Symposium on the Biology  of  Salamandra and Mertensiella Düsseldorf (Almanya)

2. 8-11 April 2004  1st International Eurasian Ornitology Congress. 20s. Antalya, Turkey.

3. 8-12 Octeber 2005 13th International Symposium On Environmental Pollution and its Impact on Life in the  Mediterranean Region., Thessaloniki-Greece.

4. 11-13 Mayıs 2006   I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu. Beyşehir / Konya Türkiye.

5. 7-11 Ekim 2009 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region., Bari – İtalya

6. 20-23 Ekim 2008 Effects Of Nest Temperature On Sex Ratıo Of The Loggerhead Sea Turtle (Caretta Caretta) Hatchlıngs On Olympos-Çıralı Beach, Turkey3rd Mediterranean Conference on  Marine Turtles, TUNUS

VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLER (örn. Son iki yıl)

 

Lisans Dersleri

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

 

2008-009

Güz

Genel Biyoloji I

Karşılaştırmalı Omurgalılar Anatomisi

Herpetoloji

Genel Biyoloji I Lab

Bitirme Çalışması  I

4

0

 

 

 

Bahar

Doku Biyolojisi

Omurgalılar Biyolojisi.

Doku Biyolojisi Lab

Omurgalılar Biyolojisi Lab.

Müze Teknikleri

Özel Histoloji

Preparasyon Teknikleri

Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri  II

Bitirme  Çalışma  II

 

2009-2010

Güz

Genel Biyoloji I

Karşılaştırmalı Omurgalılar Anatomisi

Genel Biyoloji I Lab

Herpetoloji

Bitirme Çalışması  I

 

Bahar

Doku Biyolojisi

Doku Biyolojisi Lab

Omurgalılar Biyolojisi.

Omurgalılar Biyolojisi Lab.

Müze Teknikleri

Özel Histoloji

Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri  II

Bitirme Çalışması  II

 

 

 

 

 

 

 

Lisansüstü Dersleri

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

 

2008-009

Güz

Taksonomik Zoolojinin Prensipleri (Yük. Lisans)

Biyolojide Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Biyolojide Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanlık (Yük. Lisans)

Danışmanlık (Doktora)

 

Bahar

Amfibi Biyolojisi (Yük. Lisans)

Biyolojide Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Biyolojide Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanlık (Yük. Lisans)

Danışmanlık (Doktora)

 

2009-2010

Güz

Taksonomik Zoolojinin Prensipleri (Yük. Lisans)

Biyolojide Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Biyolojide Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanlık (Yük. Lisans)

Danışmanlık (Doktora)

 

Bahar

Amfibi Biyolojisi (Yük. Lisans)

Danışmanlık (Yük. Lisans)

Biyolojide Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Biyolojide Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanlık (Doktora)

 

 

 

Askerlik Görevi

06.03.1981 tarihinden 06.07.1981 tarihine kadar, kısa dönem 59. Topçu Tugayı, Ateş İdare Bölüğü, ERZİNCAN.

ADRES

Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat. Fakültesi Biyoloji Bölümü.

07058 Antalya,Türkiye.

Tel : (0 242) 3102347

Fax : (0 242) 2278911

E-mail: mehmetoz@akdeniz.edu.tr

 

Akdeniz University
Faculty of Arts and Sciences
Biology Department
07058 Antalya, TURKIYE
Phone # + (242) 3102347
Fax # + (242) 227 89 11

Sayfa Özeti: Mehmet ÖZ

Sayfa Açıklaması: Prof. Dr. Mehmet ÖZ

Anahtar Kelimeler: