Akdeniz Üniversitesi

**Bölüm Duyuruları**

******Bölüm Başkanlığı Duyurusu******

********************************
Öğrencilerimizin Dikkatine!
Bölümümüz Örgün Öğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin seçmeli derslerini 09.09.2014 Salı günü itibariyle seçebilecekleri bildirilmiştir. Detaylı bilgi için öğrenci işleri web sayfasına başvurulabilir.
*********************************

Genel Bilgiler

Biyoloji Bölümü'nün amacı, öğrencilerimizi günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yaşam bilimleri alanında hem teorik bilgilerle hem de uygulama bilgileriyle donatmak, öğrencilerin bilimsel düşünmelerini sağlamak ve bu konuda onları cesaretlendirmektir. Biyoloji Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

Biyoloji Bölümünde flora, fauna, ekoloji, populasyon genetiği, biyolojik çeşitlilik ve biyolojik çeşitliğin korunması, biyoteknoloji, toksikoloji, moleküler biyoloji, proteomik ve genomik konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Biyoloji Bölümü, 1990 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Biyoloji Bölümü'nde beş anabilim dalı bulunmaktadır. Bunlar: Botanik, Ekoloji, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Anabilim Dallarıdır. Bölümde toplam olarak 9 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 1 uzman ve 20 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Öğretim elemanlarının hepsi aktif olarak araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır. Bu durum, onların ilgi duydukları alanlarda akademik açıdan faal olmalarını sağlamaktadır. Bölümde seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar ve benzeri aktiviteler düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz bu tür aktivitelere ve araştırma programlarına katılabilirler.

Bölüme her yıl 50 öğrenci kabul edilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerimiz biyoloji bilimindeki yeni gelişmeleri yakalayabilmek için araştırmalar yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriyle donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.

Mezunlarımız hem özel kuruluşlarda hem de kamu kurum ve kuruluşlarındaki araştırma merkezlerinde iş bulabilme imkanlarına sahiptir. Biyoteknoloji alanındaki hızlı gelişmeler biyologlar için yeni fırsatlar oluşturmaktadır.

Avrupa'daki yüksek eğitim-öğretim kurumları ile ikili anlaşmalar yapılarak öğrencilerimizin Erasmus ve Lenardo da Vinci gibi bazı eğitim programlarıyla yurt dışı deneyimler kazanmaları hedeflenmiştir ve öğrencilerimiz bu konuda cesaretlendirilmektedir.

Biyoloji bölümü ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda Bölüm başkanı ve Öğretim üyelerinden bilgi alınabilir.

Son Güncelleme Tarihi: 2012-02-02 03:06:42

Sayfa Özeti: Genel Bilgiler

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Tanıtımı

Anahtar Kelimeler: